Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga (toliau – Sąjunga) yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, veikiantis Lietuvos Respublikos teritorijoje, kurios teisinė forma yra asociacija.

Sąjunga veikia laikydamasi LR Konstitucijos, LR civilinio kodekso, LR asociacijų įstatymo bei kitų įstatymų, Vyriausybės nutarimų, kitų teisės aktų ir veiklą grindžia šiais įstatais.

LKBS valdymo organai:

Aukščiausia valdymo organas – Visuotinis narių susirinkimas (nariai): Sąjungos nariai

Vienasmenis valdymo organas –  pirmininkė Virginija Šetkienė (kadencija 2024-2027 m.)

Virginija Šetkienė

Kolegialus valdymo organas – valdyba, LKBS pirmininkas yra ir valdybos pirmininkas (kadencija 2024-2027 m.)

Loreta Sirvidienė

Eglė Juozapavičienė

Angelė Jokubynienė

414546716_10223872075421714_7353935240406080300_n

Odeta Baltramiejūnienė

Aušra Vaidotienė

Rimvydas Palubinskas