2023 m. rugsėjo 26-27 d. vyko Europos LEADER asociacijos kaimo plėtrai narių susirinkimas Siguensa miestelyje (Ispanijoje).  Pirmojoje dalyje diskutuota apie LEADER 2023-2027 pažangą, jau daugiau nei penkios ES šalys pradėjusios VPS įgyvendinimą, paskelbusios projektų kvietimus: Skaityti daugiau
Spalio pradžioje vyko BŽŪP tinklo atidarymo renginys. Šis tinklas bus PLATFORMA, žinių ir informacijos mainams, tarpusavio mokymuisi ir dalijimuisi patirtimi bei gerąja patirtimi, įgyvendinant BŽŪP. Į vieną ES lygmens tinklą bus įtrauktos esamos bei naujos Skaityti daugiau
Didžiausios Europos kaimo vystymo organizacijos ELARD, ERCA, PREPARE ir Lenkijos kaimo forumas rugsėjo viduryje pasirašė Kaimo žmonių deklaraciją. Kitaip nei ankstesnėse deklaracijose, ši teigia, kad laikas rasti kitą vystymosi paradigmą nei neribotas augimas. Europos kaimo parlamento Skaityti daugiau
 2021 m. spalio 5 d. vyko Europos LEADER asociacijos kaimo plėtrai (ELARD) narių posėdis, kuriame buvo aptariami įvairūs darbiniai klausimai.Didelis dėmesys buvo skiriamas LEADER programos kuriamos pridėtinės vertės vertinimui. ELARD planuoja sukurti rekomendacijas (gaires), kaip Skaityti daugiau
2021 m. birželio 30 d. Europos Komisija pristatė ilgalaikę ES kaimo vietovių viziją, kurioje nustatomi regionų uždaviniai ir problemos, taip pat atkreipiamas dėmesys į keletą perspektyviausių galimybių šiose vietovėse.Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga aktyviai dalyvavo šios Skaityti daugiau
Įgyvendinant BIVP Programą  ES: Ligšiolinė patirtis Loris Servillo and Stefan Kah 2019 m. gruodis  Dokumentas apžvelgia BIVP instrumentų įsisavinimo mastą Europoje. Parodoma modelių įvairovė EU narių valstybėse ir regionuose, apimanti įprastą 2007-13 vieno fondo panaudojimą iki daugiafondžių VPS. Skaityti daugiau
ELARD – EUROPOS LEADER ASOCIACIJA KAIMO PLĖTRAI
 

ELARD yra tarptautinė ne pelno organizacija, įsteigta siekiant pagerinti gyvenimo kokybę kaime ir išlaikyti kaimo vietovių gyventojus per tvarią, integruotą vietos plėtrą.

Išskirtinis ELARD bruožas yra tai, kad ji suburia vietos veiklos grupes, įsipareigojusias vietos lygiu įtraukti visas kaimo plėtros suinteresuotąsias šalis.

Europos LEADER asociacija kaimo plėtrai jungia beveik 2200 vietos veiklos grupių ir žuvininkystės vietos veiklos grupių iš 26 šalių, įskaitant iš tų, kurios nėra Europos sąjungos narės, bet turi priėmė ir taiko LEADER metodą
 
 
Plačiau apie ELARD veiklą, narius, įgyvendinamus projektus bei aktualiausias naujienas rasite ELARD svetainėje – http://elard.eu/ 
bei Facebook paskyroje – https://www.facebook.com/ELARDaisbl
 
 

 

PREPARE yra partnerystė, programa ir tinklas…

Partnerystė. „PREPARE“ yra Europos ir nacionalinių nevyriausybinių organizacijų grupė. Partnerystė buvo sukurta 1999 m. ir išsiplėtė prisijungus naujiems Nacionaliniams kaimų judėjimams.

Programa. Pagrindinė partnerių veikla yra PREPARE programos vykdymas. Šios programos tikslas yra stiprinti pilietinę visuomenę ir skatinti daugiašalius mainus kaimo plėtroje, daugiausia dėmesio skiriant naujosioms Vidurio ir Rytų Europos valstybėms narėms, taip pat stojančiosioms šalims ir „naujosioms kaimynėms“. išsiplėtusioje ES.

Tinklas. „PREPARE“ tinklo tikslas yra skatinti daugiašalius mainus tarp tų, kurie (kaip asmenys ar organizacijos) dalyvauja kaimo plėtroje bet kur Europoje.

Plačiau apie PREPARE veiklą, narius, įgyvendinamus projektus bei aktualiausias naujienas rasite PREPARE svetainėje – http://www.preparenetwork.org/
bei Facebook paskyroje – https://www.facebook.com/PrepareAISBL

EUROPOS KAIMO PARLAMENTAS

Europos kaimo parlameto svetainėje rasite visas naujienas – https://europeanruralparliament.com/

IV-asis Europos kaimo parlamentas https://erp2019.eu/

2019 m. lapkričio 6-9 d. Kandase (Ispanijoje) vykęs Europos kaimo Parlamentas (ERP), ragina „išties suderintą kaimo darbotvarkę“ tarp pilietinės visuomenės ir politines organizacijas, kurios formuoja politiką, kur „įtraukiamas visų lygių bendradarbiavimas ir partnerystė siekiant užtikrinti kad Europa klestėtų“.

Iš viso 335 delegatai, atstovaujantys 38 Europos šalims, įskaitant kaimo žmones, pilietinės visuomenės organizacijų atstovus, tyrėjus, nacionalines vyriausybes ir Europos Sąjungos institucijas, susirinko Kandase, kad pasidalytų įvairiais skubiais klausimais, susijusiais su Europos kaimo pasaulio palaikymu. Galutinis susitikimo tikslas buvo parengti deklaraciją, kurioje būtų išdėstyti Europos kaimo gyventojų reikalavimai ir kuri 2020 m. sausio mėn. vyktų į Briuselį, ir būtų pristatyta ES institucijoms kartu su manifestu. Tačiau šis dokumentas yra skirtas ne tik ES, bet ir parengtas iš pagrindų, kad būtų pasiektas vietos, regionų ir nacionalinių administracijų lygmuo, turint omenyje, kad ERP dalyvavo daugiau šalių nei ES yra narių. Ši deklaracija taip pat apima dešimt raginimų imtis veiksmų, kuriuos išdėstė 66 jaunieji dalyviai iš 15-os šalių, 2-ajame Europos kaimo jaunimo parlamente (ERYP), 2019 m. lapkričio 4–6 d. vykusiame Kandase. Ši deklaracija, patvirtinta ir pasirašyta lapkričio 9 d. vykusiame trečiajame ERP plenariniame posėdyje, apjungia diskusijas, kurios buvo vykdomos visą savaitę – tiek Jaunimo parlamente, tiek vėlesniame – apie dabartines tendencijas, kurias kelia iššūkiai, su kuriais susiduria Europos kaimo gyventojai. Tokie klausimai, kaip politinė ir ekonominė kaina, kurią reikia sumokėti už išvykimą, išvykimą ir didėjantį populizmą, yra nacionalinių vyriausybių ir ES pernelyg prisirišę prie augimo ir kartu vyraujančios miesto darbotvarkės mąstymo. Tai yra sektorinis mąstymas, programavimas, valdymas ir geriausias finansavimas. Ar šie reikalavimai grindžiami kaimo bendruomenių ir ekonomikos sprendimu.

Deklaracijoje siūloma dirbti kartu partnerystėje siekiant „tikros“ kaimo darbotvarkės 2021–2027 m., pripažįstant kaimo vietovių svarbą ir atveriant kelią lankstiems, decentralizuotiems, teritoriniams ir vietos nustatytiems sprendimams, kuriuose visos suinteresuotosios šalys bendradarbiauja siekdamos bendros naudos. Strateginiuose, ekonominiuose, aplinkos ir socialiniuose planuose būtų atsižvelgiama į kaimo tikrovės įvairovę. „Turime būti geriau pasirengę priimti dabartinius ir būsimus iššūkius, tokius kaip senėjimas, socialinė atskirtis, imigracija, emigracija, aprūpinimas maistu, aplinka ir klimato pokyčiai. Naujos technologijos ir spartesni ryšiai suteikia galimybių, tačiau Europoje jos yra ir bus nevienodos “, – sakoma ERP pranešime. Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato generalinio direktoriaus pavaduotojas Mihail Dumitru teigimu: „ERP išlaiko savo vertę, sutelkdamas tiek daug šalių ir žmonių iš visos Europos, turinčius bendrą aistrą išlaikyti kaimo teritorijas. Naujosios 2019–2024 m. Komisijos užduotis yra „sukurti naują ilgalaikę kaimo vietovių viziją ir užtikrinti, kad kaimo vietovių poreikiai būtų konkrečiai atsižvelgiama į naujosios BŽŪP nacionalinius strateginius planus“.

4-otojo Europos kaimo parlamento metu priimtą deklaraciją (Candas deklaraciją) galite rasti ČIA