• Projektas „LKBS institucinių gebėjimų stiprinimas 2023 m.“
 • Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga siekdama, kad Lietuvos kaimas būtų patraukli ir saugi vieta, su gera infrastruktūra, gyvybingais žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystes bei kitos veiklos sektoriais, su sveika aplinka, išsaugotu ir puoselėjamu kraštovaizdžiu bei savarankiškomis ir aktyviomis kaimo bendruomenėmis, o kaimo regionai būtų plėtojami tolygiai, derinant socialinę ir ekonominę politiką, nuolat aktyviai dalyvauja rengiant bei įgyvendinant […]


 • LKBS institucinis stiprinimas
 • Siekiant Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos įstatuose užsibrėžtų tikslų bei tinkamo narių interesų atstovavimo nuolat ieškoma galimybių sustiprinti organizacinius gebėjimus, plėsti savanorių būrį bei praplėsti jų kompetencijų ribas, užmegzti ar sustiprinti bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis, įstaigomis, institucijomis, verslo subjektais. Kadangi didžioji dalis Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos veiklos paremta savanorišku darbu, siekiant organizacijos veiklos stabilumo, tvarumo bei augimo, nuolat […]


 • Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis 2022 m.
 • 2022 m. birželio 10-12 d. Klaipėdos rajone, Karklėje, stovykloje „Žilvitis“ šurmuliavo kaimo bendruomenės, susirinkusios į Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydį iš įvairių Lietuvos kampelių. Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis 2022 m.“. Projekto tikslas – minint Savanorystės ir Lietuvos jaunimo metus, skatinti Lietuvos kaimo bendruomeninių organizacijų (toliau – KBO) bendruomeniškumą, bendradarbiavimą ir partnerystę, jaunimo […]


 • LKBS veiklos ir finansinio tvarumo bei institucinių gebėjimų stiprinimas
 • 2021 m. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga įgyvendino projektą „LKBS veiklos ir finansinio tvarumo bei institucinių gebėjimų stiprinimas“. Visų LKBS narių atstovų indėlis ir darbas organizacijoje yra savanoriškas ir neatlygintinas. Didžioji dalis narių atstovų LKBS veikloje yra ne trumpiau nei 15-19 metų, bet yra ir naujokų. Tiek senieji, tiek naujai atėjusieji kelia kompetencijų bei motyvacijos stokos […]


 • Atstovavimas Europos sąjungos kaimo plėtros organizacijose
 • Projektas „Atstovavimas Europos sąjungos kaimo plėtros organizacijose“ finansuojamas pagal Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisykles. Dalyvavimas Europos sąjungos organizacijų PREPARE (Partnerystė kaimo Europoje), ELARD (Europos LEADER Asociacija kaimo plėtrai) bei ERCA (Europos kaimo bendruomenių […]


 • Bendruomenių vaidmuo ir patirtys įgyvendinant KPP
 • Projektas „Bendruomenių vaidmuo ir patirtys įgyvendinant KPP” finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisykles, skirtas renginių komunikacijos priemonėms. 2002 m. balandžio 4 d. įsikūrusi Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga siekia, kad Lietuvos kaimas būtų patraukli ir saugi vieta, su gera infrastruktūra, gyvybingais žemės ūkio, miškininkystės, […]