2021 m. spalio 5 d. vyko Europos LEADER asociacijos kaimo plėtrai (ELARD) narių posėdis, kuriame buvo aptariami įvairūs darbiniai klausimai.

Didelis dėmesys buvo skiriamas LEADER programos kuriamos pridėtinės vertės vertinimui. ELARD planuoja sukurti rekomendacijas (gaires), kaip turėtų būti vertinama LEADER programos pridėtinė vertė, į ką turėtų būti kreipiamas dėmesys. Šį dokumentą planuojama pirmiausia suderinti su Europos Komisija, direktoratais bei Europos audito rūmais, o tada jau išplatinti ES šalių narių atsakingoms institucijoms. Tikimasi, kad šis dokumentas palengvins darbą tiek vietos veiklos grupėms, tiek programą koordinuojančiai institucijai – Lietuvos atveju Žemės ūkio ministerijai, tik visoms kitoms suinteresuotoms šalims.

Dar vienas aktualus klausimas – Ilgalaikė ES kaimo vietovių vizija. 2021 m. birželio 30 d. Europos Komisija pristatė ilgalaikę ES kaimo vietovių viziją, kurioje nustatomi regionų uždaviniai ir problemos, taip pat atkreipiamas dėmesys į keletą perspektyviausių galimybių šiose vietovėse.

„Siekiant kuo geriau išnaudoti kaimo vietovių potencialą, būtina užtikrinti subalansuotą teritorinį vystymąsi, grindžiamą prie vietos pritaikytais metodais, ir įtraukti visų lygmenų administravimo institucijas, kaip nurodyta neseniai priimtoje naujoje ES teritorinėje darbotvarkėje.“

Europos Komisija yra įsipareigojusi mažinti regionų nelygybę ir padėti kaimo vietovėms prisivyti kitas.

ELARD siekdama išsiaiškinti, kokios ES šalių narių suinteresuotų dalyvių reakcijos, nuomonės susijusios su Ilgalaike ES kaimo vietovių vizija, planuoja sukurti bei išplatinti klausimyną. Tad Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga netrukus pakvies LR Žemės ūkio ministerijos atstovus, kaimo bendruomenes, vietos veiklos grupes sudalyvauti trumpoje apklausoje.

Pristatyta LEADER 30-mečiui skirta viešinimo kampanija. Platesnę informaciją rasite ČIA

2021 m. lapkričio 30 d. planuojama ELARD Generalinė asamblėja, kurios metu bus tvirtinami ateinančių metų veiklos bei finansiniai planai, svarstomas esamos prezidentės Marion Eckardt kadencijos pratęsimas iki 2023 m., naujų narių priėmimas ir kiti klausimai. Kartu 2021 m. lapkričio 30 d. – gruodžio 2 d. Halmstade (Švedijoje) vyks tarptautinė LEADER konferencija, apie kurią daugiau rasite ČIA

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos dalyvavimas bei narių interesų atstovavimas ELARD ir PREPARE finansuojamas pagal Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija).