Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga įgyvendindama projektą „Bendruomenių vaidmuo ir patirtys įgyvendinant KPP“ pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos sritį „Lietuvos kaimo tinklas“ 2022 m. balandžio – gegužės mėn. kvietė kaimo bendruomenes, kitas kaime veikiančias NVO ar pelno nesiekiančias organizacijas, o taip pat vietos veiklos grupes dalyvauti LEADER programos projektų konkurse „SUMANI BENDRUOMENĖ – PAŽANGUS KAIMAS“. Pagrindinis konkurso tikslas – atrinkti geriausius, sėkmingiausius, inovatyviausius, originaliausius bei socialiai atsakingiausius kaimo bendruomeninių organizacijų, kitų kaime veikiančių nevyriausybinių ar pelno nesiekiančių organizacijų įgyvendintus 2014-2020 m. Lietuvos kaimo plėtros programos priemonės LEADER projektus.

2022 m. birželio 11 d. LKBS sąskrydžio metu vykusiame renginyje „Gerieji KPP pavyzdžiai“ buvo apdovanota net 17 projektų:

 • Pagramančio bendruomenės centro „Gramančia“ projektas „Pagramančio miestelio daugiafunkcinio paslaugų centro įrengimas ir pritaikymas visuomenės poreikiams”;
 • Asociacijos „Plungės skautai“ projektas „Skautiškos pramogos“;
 • Visuomeninės organizacijos „Norgėlų kaimo bendruomenė“ projektas “Raseinių rajono Norgėlų kaimo viešosios erdvės sutvarkymas ir pritaikymas bendruomenės poreikiams”
 • VšĮ “Skautų slėnis” projektas “Skautų slėnio socialinio verslo plėtra”;
 • VšĮ „Užimtumo namai“ projektas “VšĮ “Užimtumo namai” socialinio verslo plėtra”;
 • Vilūnų kaimo bendruomenės projektas “Vilūnų kaimo bendruomenės paslaugų centras“;
 • Karalkrėslio bendruomenės projektas “Karalkrėslio kepyklėlės“ veiklos plėtra“
 • Matlaukio kaimo bendruomenės projektas “Maisto ruošimo paslaugų verslo sukūrimas”;
 • Leipalingio miestelio bendruomenės projektas “Jotvingių šventė Leipalingyje”
 • Neravų kaimo bendruomenės projektas „Neravų iššūkių takas“;
 • Ricielių kaimo bendruomenės projektas „Šviečiantis kaimas“;
 • Pavoverės kaimo bendruomenės „Žadintuvas“ projektas „Veiklumo, kūrybiškumo ir verslumo skatinimas Pavoverės bendruomenėje“;
 • Veisiejų jaunimo centro projektas „Veisiejų jaunimo centro bendruomeninio verslo kūrimas per turizmo, aktyvaus laisvalaikio bei maisto kultūros veiklas“;
 • Asociacijos ,,Mėnaičių bendruomenė“ projektas “Pilietinio ugdymo centras”;
 • Pravieniškės-I bendruomenės veiklos centro „Praviena“ projektas „Akimirkos stebuklas“;
 • Tiskūnų bendruomenės centro projektas „Tiskūnų bendruomenės socialinių paslaugų ir verslo centras“;
 • Palėvenėlės kaimo bendruomenės projektas „Katilinės pastato Žvejų g. 2, Palėvenėlės k., Alizavos sen., Kupiškio r. sav. paskirties keitimas į kultūros paskirties atliekant paprastojo remonto darbus“.