Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie gautas paraiškas:

 

Ignalinos rajono savivaldybė

1

BO-P-2022-4

Palūšės Šv. Juozapo bažnyčios parapija

Atgaivintas paveldas

2

BO-P-2022-5

Ignalinos rajono Mielagėnų seniūnijos bendruomenė

Mums širdyje dar ne ruduo

3

BO-P-2022-6

Ignalinos rajono vietos veiklos grupė

Tradicinė šventinė konferencija „Maži darbai – didelių pasiekimų pradžia 2022“

4

BO-P-2022-8

Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapinių globos namai

Senolių ir suaugusių asmenų su negalia bendruomeniškumo stiprinimas

5

BO-P-2022-10

Šiūlėnų kaimo bendruomenė

Šiūlėnai jaunimo ritmu!

6

BO-P-2022-13

Daugėliškio krašto bendruomenė

Daugėliškio krašto parkas – ateities kartoms

7

BO-P-2022-15

Maltos ordino pagalbos tarnybos Ignalinos grupė

Bendrystės keliu

Kaišiadorių rajono savivaldybė

1

BO-P-2022-1

Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugija

Mes dar dainuosim!

2

BO-P-2022-2

Asociacija “KARČIUPIO BENDRUOMENĖ“

Dviguba nauda

3

BO-P-2022-3

Asociacija „Vilties tiltas“

Psichologinės ir emocinės gerovės stiprinimas socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir migrantams

4

BO-P-2022-7

ASOCIACIJA „MIKALAUČIŠKIŲ BENDRUOMENĖ“

BENDRAUKIME IR TOBULĖKIME KELIONĖSE IR NAMUOSE

5

BO-P-2022-9

Asociacija „Beloniškių bendruomenė“

Stiprybė bendrystėje

6

BO-P-2022-11

Asociacija „Gyvo ryšio centras“

Leisk sau padėti

7

BO-P-2022-12

ASOCIACIJA PAPARČIŲ KRAŠTO BENDRUOMENĖ

SĄLYGŲ GERINIMAS BENDRUOMENIŲ KULTŪRINIAMS RENGINIAMS

8

BO-P-2022-14

Kaimų bendruomenė „Viltija“

Muzika jungianti du krantus

 

Šia Priemone siekiama skatinti bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus dėl gyventojų socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

Šiuo metu Priemonės konsultantas tikrina paraiškų formaliąją atitiktį, vėliau paraiškas, kurios atitiks formaliuosius reikalavimus, vertins ir atranką vykdys išorės ekspertai, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės sudaryta komisija ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.

INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį-penktadienį 9:00 – 17:00 val.

  • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt;
  • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

Virginija Šetkienė

Olia Žuravliova

Dovilė Rudzenskė

8 610 64152

8 670 36796

8 686 82937

 

Interneto svetainės

http://www.3sektorius.lt/finansavimas/bendruomeniu-pilotas/

www.lkbs.net 

Facebook

https://www.facebook.com/NVOinformacijosirparamoscentras

https://www.facebook.com/LKBSajunga

 

Priemonės konsultanto informacija