Vadovaujantis Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 Priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie Švenčionių rajono papildomo kvietimo gautas paraiškas.

Šia Priemone siekiama skatinti bendruomenių savarankiškumą tenkinant viešuosius jų narių (gyventojų) poreikius, stiprinti jų sutelktumą ir tarpusavio pasitikėjimą, bendruomeninę veiklą, sudaryti sąlygas bendruomeninėms organizacijoms dalyvauti priimant sprendimus dėl bendruomenių narių socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo, skatinti aktyvesnį vietos bendruomenių įsitraukimą į sprendimų priėmimo procesus dėl gyventojų socialinių ir viešųjų poreikių tenkinimo.

 

Švenčionių rajono savivaldybė

Eil. Nr.

Paraiškos numeris

Pareiškėjas

Projekto pavadinimas

1

BO-P-2022-25

Pabradės bendruomenė „Domus“

Pagalba socialiai pažeidžiamiems Pabradės gyventojams

2

BO-P-2022-26

Trūdų bendruomenė

Trūdų bendruomenės veiklos stiprinimas

 

Šiuo metu Priemonės konsultantas tikrina paraiškų formaliąją atitiktį, vėliau paraiškas, kurios atitiks formaliuosius reikalavimus, vertins ir atranką vykdys išorės ekspertai, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės sudaryta komisija ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.

 

INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį-penktadienį 9:00 – 17:00 val.

  • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt;
  • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

Virginija Šetkienė

Olia Žuravliova

Dovilė Rudzenskė

8 610 64152

8 670 36796

8 686 82937

 

Interneto svetainės

http://www.3sektorius.lt/finansavimas/bendruomeniu-pilotas/

www.lkbs.net 

Facebook

https://www.facebook.com/NVOinformacijosirparamoscentras

https://www.facebook.com/LKBSajunga

 

Priemonės konsultanto informacija