INFORMACIJA PROJEKTŲ VYKDYTOJAMS: VIEŠINIMAS

Nėra nei vieno projekto, kuriame nebūtų numatytas informavimas apie suteiktą finansavimą, t. y. projekto viešinimas. Ne išimtis ir projektai finansuojami iš LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos. Tačiau svarbu atsiminti, kad projekto viešinimas – pirmiausia nauda organizacijai, o tik paskui – formalumas. 

 

Kiekvienas projektas unikalus, о projekto viešinimas – tai veikla, padedanti pristatyti projektą, jo tikslą, eigą ir rezultatus projektų dalyviams ir visuomenei.

 

Ypač svarbu atsižvelgti į tai, kad komunikuojant apie projektą, turi būti panaudota tam tikra privaloma vizualinė medžiaga –  LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos logotipas – ir rašytinė medžiaga: Projektas finansuojamas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomisarba „Veiklos finansuojamos LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos lėšomis ir pan.

 

INFORMACIJA INTERNETO SVETAINĖJE 

Po projekto sutarties pasirašymo, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju. Jis įsipareigoja projekto pradžioje visuomenei pateikti aiškią informaciją apie gautą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą, projekto tikslus, veiklas, trukmę ir numatomus rezultatus. Tai reiškia, kad projekto vykdytojo ir partnerių (jei tokia yra) svetainėse privaloma paskelbti trumpą projekto aprašymą.

 

INFORMACIJA SOCIALINIUOSE TINKLUOSE

Tai vienas iš aktyviausių ir paveikiausių komunikacijos kanalų. Vienas didžiausių socialinių tinklų privalumų – interaktyvumas, kuris leidžia greitai sukurti ir pakviesti norimus žmones į savo renginius. Be to, vartotojai gali komentuoti informaciją, kurią pateikiate, užduoti rūpimus klausimus ir pan. O tai reiškia, kad efektyviai valdoma socialinio tinklo paskyra gali atstoti forumą ir leidžia su vartotojais bendrauti tiesiogiai, realiu laiku. Be to, šis kanalas naudingas, kai siekiama pritraukti plačiąją visuomenę į projekto veiklas, renginius. Tačiau tam, kad jis būtų veiksmingas, būtina tinkamai suplanuoti žinutes, jų dažnį bei turinį. Pasirašius finansavimo sutartį svarbu visuomenei pateikti aiškią informaciją apie gautą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos finansavimą, projekto tikslus, veiklas, trukmę ir numatomus rezultatus.

 

INFORMACIJA KITUOSE DOKUMENTUOSE

Tai pat nepamirškite apie projektą komunikuoti ir visuomenei ar projekto dalyviams skirtuose dokumentuose, susijusiuose su projekto įgyvendinimu. 

Kai projekto metu organizuojami, pavyzdžiui, mokymai, projekto vykdytojas turi užtikrinti, kad projekto tikslinėms grupėms, projekto rezultatais besinaudojantiems asmenims būtų pateikta informacija apie projekto finansavimo šaltinius (pvz., kvietimai, renginių programos, dalyvavimo renginiuose patvirtinimo pažymėjimai, kt.).

Projektų viešinimui taip pat gali būti naudojami įvairūs informaciniai spausdinti ar elektroniniai leidiniai, kuriuose rašytine ir vaizdine medžiaga (nuotraukomis, grafikais, lentelėmis ir pan.) pristatomas projektas, jo reikšmė, rezultatai ir nauda. Jei projekto metu sukuriama nauja paslauga, leidinyje galima tikslinę auditoriją paskatinti ja naudotis.

 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad vadovaujantis 2.1.1.1. priemonės tvarkos aprašu, projekto vykdytojui pateikus savivaldybės administracijai metinę veiklos ataskaitą už projekto vykdymo laikotarpį, ne vėliau kaip iki kitų kalendorinių metų sausio 30 d. pristato visuomenei (pvz., internete, renginių metu, skelbimų lentose ir kt.) ir savivaldybės bendruomeninių/NVO Tarybai projekto veiklų įgyvendinimo rezultatus, skelbia viešą projekto veiklų įgyvendinimo ataskaitą (savo tinklapyje arba socialinių tinklų paskyrose). 

 

Nepamirškite, kad projekto viešinimas svarbus, siekiant į projekto veiklas įtraukti kuo daugiau dalyvių, skleisti žinią apie projektą, o, tuo pačiu, ir apie Jūsų organizaciją. 

 

Būkite matomi!

 

Priemonės konsultanto informacija