Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 25 d. įsakymu Nr. V1E-1280 „Dėl Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, Kaišiadorių rajono savivaldybėje atrinktų projektų finansavimo“ patvirtinti finansuojami projektai:

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Suma 

1.

Gyvo ryšio centras

Leisk sau padėti

1 410,51          

2.

Paparčių krašto bendruomenė

Sąlygų gerinimas bendruomenių kultūriniams renginiams

3 000,00

3.

Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijа

Mes dar dainuosim!

1 647,59

4.

Karčiupio bendruomenė

Dviguba nauda

2 778,00

5.

Asociacija „Vilties tiltas“ 

Psichologinės ir emocinės gerovės stiprinimas socialiai pažeidžiamiems

1 772,00

 

Iš viso:

10 608,10 

 

NEFINANSUOJAMA:

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Priežastis

1.

Kaimų bendruomenė „Viltija“

Muzika jungianti du krantus

Projektas nesurinko Konkurso apraše nustatyto minimalaus balų skaičiaus (Aprašo 28 p.).          

2.

ASOCIACIJA „MIKALAUČIŠKIŲ BENDRUOMENĖ“

BENDRAUKIME IR TOBULĖKIME KELIONĖSE IR NAMUOSE

Atlikus formaliųjų kriterijų vertinimą, nustatyta, kad pateikta projekto paraiška neatitinka Konkurso apraše nurodytų pareiškėjams formaliųjų vertinimo kriterijų – Pareiškėjas nėra pateikęs ataskaitų VĮ Registrų centras nei už 2021, nei už 2020 metus (Aprašo 19.6 p).  

3.

Asociacija „Beloniškių bendruomenė“

Stiprybė bendrystėje

Atlikus formaliųjų kriterijų vertinimą, nustatyta, kad pateikta projekto paraiška neatitinka Konkurso apraše nurodytų pareiškėjams formaliųjų vertinimo kriterijų – Pareiškėjas nėra pateikęs ataskaitų VĮ Registrų centras nei už 2021, nei už 2020 metus (Aprašo 19.6 p). 

 

Primename, kad Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, NVO žymos gavimas, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija