Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 8 d. įsakymu Nr. AD-1-940 „Dėl finansuojamų Bendruomeninės veiklos stiprinimo projektų pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį Kėdainių rajono savivaldybėje, sąrašo patvirtinimo“ patvirtinti finansuojami projektai:

 

Eil.

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, Eur

1.

Plinkaigalio bendruomenės centras

„Bendruomeniškumas: kalbėjimas, idėjos ir pagalba“

4 000,00

2.

Sirutiškio bendruomenės centras

„Ateik-bendrauk-savanoriauk!“

4 000,00

3.

Asociacija Angirių bendruomenė

„Angirių bendruomenės viešosios erdvės pritaikymas vietos gyventojų poreikiams“

4 000,00

4.

Lančiūnavos bendruomenės centras

„Poilsio erdvė Lančiūnavos bendruomenei“

4 000,00

5.

Tiskūnų bendruomenės centras

„Mūsų kaimas – mūsų gimtieji namai“

3 744,00

6.

Šventybrasčio bendruomenės centras

„Gerumo nebūna per daug“

4 000,00

7.

Gudžiūnų bendruomenės centras

„Geroji praktika socialinio verslo pradžiai“

3 893,00

8.

Pagirių bendruomenės centras

„Laiminga vaikystė“

4 000,00

Iš viso:

31 637,00

Priemonės konsultanto informacija