Kėdainių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. AD-1-989 „Dėl bendruomeninės veiklos stiprinimo projekto pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį Kėdainių rajono savivaldybėje, finansavimo“ patvirtintas finansuojamas projektas:

Eil.

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Suma, Eur

1.

Asociacija „Kėdainių samariečiai“

Savanorių atsakomybės ir gebėjimų ugdymas

463,00

 

Primename, kad Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, NVO žymos gavimas, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija