Didžiausios Europos kaimo vystymo organizacijos ELARD, ERCA, PREPARE ir Lenkijos kaimo forumas rugsėjo viduryje pasirašė Kaimo žmonių deklaraciją. Kitaip nei ankstesnėse deklaracijose, ši teigia, kad laikas rasti kitą vystymosi paradigmą nei neribotas augimas.

Europos kaimo parlamento renginyje, kuriame deklaracija buvo pasirašyta, dalyvavo daugiau kaip 350 dalyvių iš 39 Europos valstybių: kaimo bendruomenių, pilietinės visuomenės organizacijų, nacionalinių vyriausybių, Europos Sąjungos institucijų atstovai, tyrėjai, verslininkai. Lietuvai renginyje atstovavo trys atstovai: Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos pirmininkė Virginija Šetkienė, valdybos narys Rimvydas Palubinskas, Ignalinos rajono VVG VPS administravimo vadovė Ligita Smagurauskienė.

Deklaracijoje kalbama apie ypatingą bendruomenių vaidmenį šiuolaikinio pasaulio krizių akivaizdoje: „Kaimo bendruomenės atlieka pagrindinį vaidmenį užtikrinant mūsų atsparumą daugeliui iššūkių, su kuriais susiduriame šiandien, kaip buvo parodyta pandemijos metu. Kaimo įvairovė, ištekliai ir atsparumas yra labai vertingi visuomenei. Vietos subjektai yra atsakingi už savo bendruomenių dalyvavimo kokybę. Daugelis kaimo vietovių įkūnija unikalius vietos sprendimus pilietinėje visuomenėje, vietos veiklos grupėse, kaimų tarybose, sumanių kaimų strategijose ir kt. Veikla, skatinanti socialinę gerovę, sudaranti sąlygas bendradarbiavimui, švietimui, paramai bendruomenių lyderiams ir pasitikėjimo stiprinimui, yra pagrindiniai aspektai, be ekonominės paramos, siekiant sumažinti socialinę įtampą tarp skirtingų grupių ir nuomonių. Kaimo tvarumas taip pat priklauso nuo paramos ypatingos svarbos vietos paslaugoms, infrastruktūrai ir ekonominei plėtrai, taip pat jaunimui, mažumoms ir migrantams. Pripažįstant šį svarbų vaidmenį, parama kaimo bendruomenėms reikalauja daugiau dėmesio, integracijos ir konsolidavimo.“ Visą deklaraciją skaitykite čia http://elard.eu/wp-content/uploads/2022/09/Declaration-signed-5th-gathering-ERP.pdf

 

Didžiulėje kelių dienų konferencijoje buvo pristatyti įkvepiantys pranešimai, vyko net 10 tematinių maršrutų po įgyvendintus projektus, 32 teminės darbo grupės, veikė parodų stendai, pristatantys skirtingų šalių produkciją. 

Lietuvos stende buvo pristatomi produktai, kurie sukurti arba gaminami įgyvendinus LEADER projektus: liofilizuoti vaisiai, uogos, daržovės ir net saldainiai, hidrolatai, medus bei medaus produktai, aliejus, kanapių produktai, konditeriniai gaminiai. 

 

Apžvelgsime kelis akcentus, tendencijas, apie kurias diskutavo dalyviai.

Kokybinis augimas – tai svarbi konferencijos ir deklaracijos žinutė, siūlanti tiems, kas planuoja kaimo vystymo strategijas, vystymo dokumentus, nebesifokusuoti į kiekį: verslų, darbo vietų kūrimą, o siekti kokybinio, į gerovę orientuoto pokyčio. Plenarinėje sesijoje taip pat buvo teigiama, kad kalbėdami apie kaimo vietovių vystymą nebekalbame apie specifines problemas, kalbame apie iššūkius, būdingus visai visuomenei, tokias kaip klimato kaita, migracija ir pan.

Energetinės bendruomenės. Nauja ir labai aktuali galimybė bendruomenėms.  Europoje kuriasi Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos ir Piliečių energetikos bendrijos. Valstybės energetikos reguliavimo taryba Lietuvoje nėra išdavusi nei vieno leidimo gaminti elektros energiją viešajai įstaigai, kuri pagal minėtas nuostatas būtų įgijusi Atsinaujinančių išteklių energijos bendrijos statusą, arba, kuri būtų atitikusi Piliečių energetikos bendrijos teisinį statusą.

 

Konferencijos metu startavo programa, padėsianti pagreitinti kūrimosi procesą. Būtent dabar atsirado puiki galimybė mūsų bendruomenėms, kooperatyvams ir kitoms ne pelno organizacijoms pasidomėti šia tema ir gauti nemokamą pagalbą. Programos metu ekspertai suteiks konsultacijas ir praktinę pagalbą bendruomenėms visoje Europoje: https://rural-energy-community-hub.ec.europa.eu/index_en

Žalioji energija – svarbi ir aktuali tema, kurią konferencijos organizatoriai iliustravo praktiškai, pristatydami jau įgyvendintus projektus Busko-Zdroj. Busko kurorto tradicijoms daugiau nei 200 metų. Ortopedijos, traumatologijos reabilitacijos centras, modernizuotas ES ir Norvegijos fondų lėšomis. 2019-2021 m. modernizuotas SPA centras ir parkas. Daug investuota į parko apšvietimą. Parkas laistomas surinktu lietaus vandeniu. Pastatai šildomi saulės energija. Čia vyksta muzikiniai pasirodymai ir sukurtos įspūdingos apšvietimo instaliacijos. Parke įgyvendinta daug skirtingų projektų: nuo virvių parko iki laisvalaikio infrastruktūros jaunimui (riedlenčių aikštelė, žaidimų aikštelės, išmanieji suoliukai). Infrastruktūra panaudojama kultūrinėms veikloms, festivaliams. Vietovėje 50 000 apšvietimo taškų pakeista į LED. Tai pirmoji bendruomenė Lenkijoje atnaujinus visą savo apšvietimą ekonomiškesniu (sutaupoma 70 proc. energijos). Geriau apšviestos gatvės ir žaliosios zonos tapo saugesnėms. Toks energijos taupymo projektas buvo pirmasis Lenkijoje – pilotinis projektas. Naujai pastatytas 72 m skersmens bokštas skirtas sveikatinimui (pasivaikščiojimui kvėpuojant druskos prisotintu oru) tapo itin populiariu, investuota 25 mln zl., čia apsilanko 400 000 medicininio turizmo klientų per metus. Gamtines sąlygas vietos atstovai vadina magnetu, traukiančiu žmones į regioną. Visus projektus ir jų dermę koordinavo vienas aukštos kvalifikacijos architektas. FB Busko-Zdroj Gmina Uzdrowiskowa (busko.pl).

Bendruomenių veikla yra labai svarbi, todėl Europos ir valstybių, regionų institucijos taiko ir planuoja įvairiausius palaikymo ir paramos instrumentus joms.

Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos dalyvavimas bei narių interesų atstovavimas ELARD finansuojamas pagal Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisykles (Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija).