Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie papildomo kvietimo Ignalinos rajono ir Panevėžio miesto savivaldybėse gautas paraiškas ir jų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus:

 

Ignalinos rajonas

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašomas biudžetas, EUR

VERTINIMO REZULTATAS

PASTABOS
1.BO-P-2023-252Ignalinos rajono Linkmenų kaimo bendruomenėLinkmenų vardo paminėjimui 650                  2500,00ATITINKA 
2.BO-P-2023-256Viešoji įstaiga Mielagėnų Pal. J. Matulaičio parapiniai globos namaiBendruomeniškumo stiprinimas pasitelkiant teatralizuotas muzikines pasakas1871,34ATITINKA 
3.BO-P-2023-281Ignalinos teatro bičiulių bendruomenėTeatraligė3000,00NEATITINKAPareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.)
4. BO-P-2023-282Ignalinos rajono vietos veiklos grupėTradicinė šventinė konferencija „Atverkime savo kraštą geriems žmonėms 2023“2987,10ATITINKA 
5.BO-P-2023-283Ignalinos rajono Mielagėnų seniūnijos bendruomenėNors smilkiniai balti, bet mes širdy jauni1340,00NEATITINKA

Pareiškejui panaikintas paramos gavėjo statusas (Aprašo 19.7 p.)

Pareiškejas neturi NVO žymos (Aprašo 19.2 p.)

 

Panevėžio miestas

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašomas biudžetas, EUR

VERTINIMO REZULTATAS

PASTABOS
1.BO-P-2023-220Panevėžio trečiojo amžiaus universitetasBendro tikslo siekime kartu (tęstinis projektas-ketvirtieji mokymosi metai)         3568,00ATITINKA 
2.BO-P-2023-250Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių bendruomenėBendruomeniškumo medis. 20237000,00ATITINKA 
3.BO-P-2023-265Pušaloto mikrorajono bendruomenė„STIPRŪS KARTU“5000,00ATITINKA 
4. BO-P-2023-275Panevėžio šeimosPanevėžio miesto šeimų bendruomeninės veiklos vystymas4948,00ATITINKA 
5. BO-P-2023-279Pensininkų bendrija „Panevėžio bočiai“Senjorų autorinės dainos4708,09ATITINKA 
6. BO-P-2023-280PANEVĖŽIO KLUBAS „DVIRAČIAI“Judesyje – sveikata ir bendrystė4120,16ATITINKA 
7. BO-P-2023-284Viešoji įstaiga „Dailusis ornamentas“Kūrybingas laisvalaikis – socialinei atskirčiai mažinti2400,00ATITINKA 
8. BO-P-2023-285Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“Su bendruomene visada!7000,00ATITINKA 
9.BO-P-2023-286Panevėžio autizmo asociacija „Lietaus vaikai“Finansinio tvarumo stiprinimas per socialinių dirbtuvių ir aukojimą skatinančias iniciatyvas5165,64ATITINKA 
10.BO-P-2023-287Panevėžio bendruomenė „Senamiestietis“Pažink savo miestą iš Nevėžio vingio6980,00ATITINKA 

 

Paraiškos, kurios atitinka formaliųjų kriterijų nustatytus reikalavimus, bus perduotos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.


INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį – penktadienį 9:00 – 17:00 val.

  • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt
  • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

Virginija Šetkiene, 8 610 64152

Olia Žuravliova, 8 670 36796

Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

Eglė Juozapavičienė, 8 676 36988

 

Priemonės konsultanto informacija