Papildomo kvietimo Klaipėdos miesto savivaldybėje formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatai

Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie papildomo kvietimo Klaipėdos miesto savivaldybėje gautas paraiškas ir jų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus:

Paraiškos Nr.            

Pareiškėjas  

Projekto pavadinimas 

Prašomas biudžetas  

Paraiška atitinka/ neatitinka formaliuosius kriterijus               

Pastabos

BO-P-2023-288

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas

Jaunieji karitiečiai

7572,60

ATITINKA

 

BO-P-2023-289

Edukacinis-kultūrinis centras „Metidė“

Klaipėdos bendruomenės stiprinimas

4996,00

ATITINKA

 

BO-P-2023-293

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“

Kartu tvirčiau

7500,00

ATITINKA

 

BO-P-2023-294

VšĮ „Liberi“

Pokyčiai ateičiai

7572,60

ATITINKA

 

VISO:

27641,20

 

 

Paraiškos, kurios atitinka formaliųjų kriterijų nustatytus reikalavimus, bus perduotos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.


INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį – penktadienį 9:00 – 17:00 val.

  • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt
  • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

Olia Žuravliova, 8 670 36796

Virginija Šetkiene, 8 610 64152

Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

Eglė Juozapavičienė, 8 676 36988

 

Priemonės konsultanto informacija