Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie papildomo kvietimo Šiaulių miesto ir Kaišiadorių rajono savivaldybėse gautas paraiškas ir jų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus:

 

Šiaulių miestas

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašomas biudžetas, EUR

VERTINIMO REZULTATAS

PASTABOS
1.BO-P-2023-213Medelyno gyvenamojo rajono bendruomenėStipri ir sveika Medelyno bendruomenė                   7999,47ATITINKA 
2.BO-P-2023-219Socialinės integracijos centrasŠiaulių miesto bendruomenių įgalinimas: veiklios ir aktyvios7996,67ATITINKA 
3.BO-P-2023-227Rėkyvos seniūnijos bendruomenė „Vyturiai“Rėkyvos seniūnijos bendruomenės ,,Vyturiai“ veiklos stiprinimas 20234423,00ATITINKA 
4. BO-P-2023-228VšĮ Motinos Teresės šeimų namaiMus stiprinanti bendrystė8000,00ATITINKA 
5.BO-P-2023-230VšĮ „Mėlynas mėnulis“Inovatyvių ir kokybiškų socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste7968,25ATITINKA 
6.BO-P-2023-231Bendrija „Malūno parkas“Stipri ir vieninga Malūno parko bendruomenė II7974,65ATITINKA 
7.BO-P-2023-234Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“Per stiprias bendruomenes į pilietinę visuomenę8000,00ATITINKA 
8.BO-P-2023-235BO-P-2023-235VšĮ „Sielos harmonija“4993,18NEATITINIKAPareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.)
9.BO-P-2023-237Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijaŠypsenų grandinė: Dalyvavimas, Pagalba ir Džiaugsmas8000,00ATITINKA 
10.BO-P-2023-238Klubas „Dainoriai“Pietinio rajono bendrystė8000,00ATITINKA 
11.BO-P-2023-239Šiaulių vyskupijos CaritasBendrystės kodas7943,00ATITINKA 
12.BO-P-2023-241VšĮ Ukrainiečių integracijos centras „Malva”Ukrainos senjorų įtrauktis į vietos bendruomenės gyvenimą8000,00ATITINKA 
13.BO-P-2023-242Šimšės bendruomenėAugame ir tobulėjame7993,09ATITINKA 
14.BO-P-2023-245Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijaŠiaulių apskrities bendruomenių konfederacija vietos bendruomenei7967,99ATITINKA 
15.BO-P-2023-247VšĮ „Rožinio kelias“VšĮ „Rožinio kelias“ stiprinimas8000,00NEATITINKAPareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.)

 

Kaišiadorys

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašomas biudžetas, EUR

VERTINIMO REZULTATAS

PASTABOS
1.BO-P-2023-210/1Poeto Jono Aisčio klubas „Katarsis“Poeto Jono Aisčio klubas „Katarsis“: veiklos stiprinimas, telkiant vietos bendruomenę             3000,00ATITINKA 
2.BO-P-2023-229Kaišiadorių rajono neįgaliųjų draugijaTarptautinė neįgaliųjų žmonių diena „Nepalikit su negalia vienų“1416,82NEATITINKAPareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinį ir veiklos arba metinę ataskaitą už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus (Aprašo 19.6 p.)
3.BO-P-2023-233KAIŠIADORIŲ MIESTO CENTRO BENDRUOMENĖAktyvūs ir gražėjantys Kaišiadorys3000,00ATITINKA 
4. BO-P-2023-236Dovainonių bendruomenėTelkiam ir auginam Dovainonių bendruomenę1355,82ATITINKA 
5. BO-P-2023-243Karčiupio kaimo bendruomenė „Marių krantas“Šiandien ir rytoj3000,00ATITINKA 
6. BO-P-2023-244Kaišiadorių senamiesčio bendruomenėVieninga bendruomenė2928,36NEATITINKAPareiškejui panaikintas paramos gavėjo statusas (Aprašo 19.7 p.)
7. BO-P-2023-246Stasiūnų bendruomenėStasiūnų bendruomenės ir kaimo gyventojų sutelktumo, bendruomeniškumo gerinimas2960,00ATITINKA 
8. BO-P-2023-248ASOCIACIJA „VILTIES TILTAS“Psichologinės ir emocinės gerovės stiprinimas socialiai pažeidžiamiems bendruomenės nariams ir migrantams“2995,00ATITINKA 

 

Paraiškos, kurios atitinka formaliųjų kriterijų nustatytus reikalavimus, bus perduotos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.


INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį – penktadienį 9:00 – 17:00 val.

  • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt
  • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

 

Olia Žuravliova, 8 670 36796

Virginija Šetkiene, 8 610 64152

Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

Eglė Juozapavičienė, 8 676 36988

 

Priemonės konsultanto informacija