Papildomo kvietimo Šiaulių rajono savivaldybėje formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatai

 

Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie papildomo kvietimo ŠIAULIŲ rajono savivaldybėje gautų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus:

Paraiškos Nr.            

Pareiškėjas  

Savivaldybė  

Projekto pavadinimas 

Prašomas biudžetas  

Paraiška atitinka/ neatitinka formaliuosius kriterijus               

Pastabos

BO-P-2023-201

Socialinės integracijos centras

Šiaulių r.

Šiaulių rajono bendruomenių įgalinimas: veiklios ir aktyvios

4980,52

NEATITINKA

Pareiškėjas nėra registruotas savivaldybėje, kurioje teikia paraišką (Aprašo 19.9 p.)

BO-P-2023-208

Ginkūnų bendruomenė

Šiaulių r.

Šventinis bėgimas – Ginkūnams 350 metų

4992,85

NEATITINKA

Pareiškėjas nėra atsiskaitęs už ankstesniais metais iš savivaldybės ar valstybės biudžeto gautų lėšų panaudojimą ir (arba) gautų lėšų nėra panaudojęs ne pagal tikslinę paskirtį, taip pat laiku nėra pateikęs vykdytų projektų metines ataskaitas (Aprašo 14.2.3 p., vadovaujantis iš Šiaulių rajono savivaldybės gauta informacija).

BO-P-2023-209

Kuršėnų “Pavenčių bendruomenė”

Šiaulių r.

Pavenčių bendruomenės jaunimo užimtumo didinimas

5000,00

NEATITINKA

Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos arba metinės ataskaitos už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus  (Aprašo 19.6 p.)

Paraiškos, kurios atitinka formaliųjų kriterijų nustatytus reikalavimus, bus perduotos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.


INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį-penktadienį 9:00 – 17:00 val.

  • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt
  • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

Olia Žuravliova, 8 670 36796

Virginija Šetkienė, 8 610 64152

Eglė Juozapavičienė, 8 676 36988

Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

 

 

Priemonės konsultanto informacija