Papildomo kvietimo Trakų rajono savivaldybėje formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatai

 

Vadovaujantis LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023-2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ įgyvendinimo, įgyvendinant bandomąjį modelį, aprašu, teikiame informaciją apie papildomo kvietimo  TRAKŲ rajono savivaldybėje gautų paraiškų formaliųjų kriterijų vertinimo rezultatus:

Paraiškos Nr.            

Pareiškėjas  

Savivaldybė  

Projekto pavadinimas 

Prašomas biudžetas  

Paraiška atitinka/ neatitinka formaliuosius kriterijus               

 Pastabos

BO-P-2023-199

VšĮ Trakų švietimo centras

Trakų r.

,,Iššūkius įveiksime“

5000,00

NEATITINKA

Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos arba metinės ataskaitos už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus  (Aprašo 19.6 p.)

BO-P-2023-202

Asociacija „Žaizdrietis“

Trakų r.

Kūrybinės savęs pažinimo studijos-dienos stovykla MANO SPALVŲ VASARA, bei patyriminis žygis LABANORE

2165,20

ATITINKA

 

BO-P-2023-203

Trakų rajono neįgaliųjų draugija

Trakų r.

Socialinė veikla ir socialinio verslo plėtra asmenims su negalia

5000,00

ATITINKA

 

BO-P-2023-204

VšĮ „Šv. Jono vaikai“

Trakų r.

Kuriame rytojų dabar

4500,00

ATITINKA

 

BO-P-2023-205

Paluknio bendruomenė ,,Dienmedis“

Trakų r.

Žaidimų, sporto ir laisvalaikio ,,Šeimos oazė“ aikštelės atnaujinimas

4912,89

ATITINKA

 

BO-P-2023-206

Bijūnų bendruomenė

Trakų r.

Kelias į pažinimą

5000,00

NEATITINKA

Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras. Pareiškėjas nepateikęs Juridinių asmenų registrui metinių finansinių ataskaitų rinkinio ir veiklos arba metinės ataskaitos už paskutiniuosius ataskaitinius vienerius metus pagal įstatymų nustatytus reikalavimus  (Aprašo 19.6 p.)

Pareiškėjas neturi galiojančio Paramos gavėjo statuso.

BO-P-2023-207

Trakų rajono Valų kaimo bendruomenė „Neris“

Trakų r.

Tradicinė Valų šventė 2023

4333,00

ATITINKA

 

BO-P-2023-210

Kaimo bendruomenė „Nendrinukė“

Trakų r.

Kaimo bendruomenė „Nendrinukė“

4928,00

ATITINKA

 

BO-P-2023-211

Asociacija „Aukštadvario žiburiai“

Trakų r.

Asociacijos narių ir partnerių bendravimo ir bendradarbiavimo bei partnerystės stiprinimas

4968,00

ATITINKA

 

BO-P-2023-212

Senųjų Trakų bendruomenė

Trakų r.

Stiprūs kartu

5000,00

ATITINKA

 

Paraiškos, kurios atitinka formaliųjų kriterijų nustatytus reikalavimus, bus perduotos nepriklausomų išorės ekspertų vertinimui, ekspertų sprendimus tvirtins Savivaldybės NVO/BO taryba ir su finansuojamo projekto pareiškėju Savivaldybės administracija sudarys finansavimo sutartį.


INFORMACIJA TEIKIAMA:

Pirmadienį-penktadienį 9:00 – 17:00 val.

  • elektroniniu paštu bendruomenes@nisc.lt
  • informaciją pareiškėjams su konkursu susijusiais klausimais teikia Priemonės konsultanto ekspertai:

Olia Žuravliova, 8 670 36796

Virginija Šetkienė, 8 610 64152

Eglė Juozapavičienė, 8 676 36988

Dovilė Rudzenskė, 8 686 82937

 

 

Priemonės konsultanto informacija