Projektas „Atstovavimas Europos sąjungos kaimo plėtros organizacijose“ finansuojamas pagal Asociacijų, vienijančių asmenis, užsiimančius žemės ūkio ir miškų ūkio bei alternatyviąja veikla, narystės Europos Sąjungos ir (arba) kitose tarptautinėse organizacijose mokesčio mokėjimo ir atstovavimo jose finansavimo taisykles.

Dalyvavimas Europos sąjungos organizacijų PREPARE (Partnerystė kaimo Europoje), ELARD (Europos LEADER Asociacija kaimo plėtrai) bei ERCA (Europos kaimo bendruomenių aljansas) veikloje yra labai naudingas Lietuvos kaimo bendruomeninėms organizacijoms ir Lietuvoje veikiančioms Vietos veiklos grupėms. Dalyvaudami aukščiau paminėtų organizacijų veikloje turime galimybę gauti pačią aktualiausią informaciją iš ES ir kitų tarptautinių organizacijų dėl formuojamos kaimo plėtros politikos ir ja dalintis su LKBS nariais, taip pat turime galimybę išreikšti Lietuvos kaimo nevyriausybinių organizacijų nuomonę įvairiais kaimo plėtros klausimais bei pateikti plačiajai ES visuomenei informaciją apie esamą situaciją Lietuvoje. LKBS aukščiau paminėtose organizacijose atstovauja Lietuvos kaimo bendruomenines organizacijas – kaimo bendruomenes, vietos veiklos grupes.

Aktyvus dalyvavimas tarptautinių organizacijų PREPARE, ELARD ir ERCA veikloje, aktyviai reiškiant poziciją Piliečių dialogo grupėje tarp žemės ūkio ir kaimo plėtros veikėjų (Civil Dialogue Group on Agriculture and Rural Development), taip pat teikiant pasiūlymus dėl Kaimo plėtros politikos ir jos įgyvendinamų priemonių ES institucijoms, dalyvaujant bendruose projektuose su ES šalimis narėmis (Vokietija, Suomija, Švedija, Estija, Latvija, Slovėnija, Slovakija, Čekija, Ispanija, Graikija, Portugalija, Airija, Prancūzija, Belgija, Lenkija, Olandija, Austrija, Rumunija, Kroatija, Šiaurės Makedonija, Moldavija, Serbija, Italija, Sakartvelu, Bosnija ir Hercegovina, Ukraina) stiprina Lietuvos kaimo nevyriausybinių organizacijų gebėjimus bei padeda apginti Lietuvos kaimo bendruomeninių organizacijų interesus Europos Sąjungoje.

Plačiau apie dalyvavimą renginiuose, aktualias naujienas rasite: https://lkbs.net/naujienos/naujienos-is-europos-saliu/