2023 m. birželio 16-18 d. Klaipėdos rajone, Karklėje, stovykloje „Žilvitis“ kaimo bendruomenės rinkosi į tradicinį jau 20-ąjį Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydį. Šiemet sąskrydžio tema buvo “ŽALIAS KURSAS… MĄSTYK ŽALIAI”.

 

Siekiant stiprinti bendruomeniškumą, bendradarbiavimą ir partnerystę tarp skirtingų šalies rajonų kaimo bendruomeninių organizacijų nuo 2004 m. LKBS organizuoja kaimo bendruomenių sąskrydžius. Tai motyvacinis bendruomeninio judėjimo renginys, kuriame vystoma organizacijų tinklaveika, dalijamasi patirtimi, inicijuojami nauji bendri projektai. Sudaroma išskirtinė proga susitikti bendruomeniečiams ir juos palaikantiems asmenims iš įvairių Lietuvos rajonų, jo metu ne tik dirbama, diskutuojama, dalinamasi patirtimis, užmezgamos naujos pažintys, gimsta projektų idėjos, bet ir švenčiama. Dažnam bendruomenininkui šis pabuvimas kartu su bendraminčiais iš visos Lietuvos yra geriausiai praleistas laikas, suteikiantis motyvacijos tolimesnei savanoriškai bendruomeninei veiklai. Sąskrydis suvienija bendraminčius savanorius bei suteikia jiems galimybę pasidalinti veiklos aktualijomis ir idėjomis, šitaip skatinamas bendruomeniškumas. Sąskrydyje dalyvavo daugiau nei 600 bendruomenininkų.

Sąskrydžiui finansavimą skyrė Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija pagal 2023 metų nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles. Projektas „Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis 2023 m.“ (Nr. NPKB-23-R-127), kurio pagrindinis tikslas – minint Lietuvos sostinės Vilniaus ir Gedimino laiškų bei Aukštaitijos metus, skatinti Lietuvos kaimo bendruomeninių organizacijų bendruomeniškumą, bendradarbiavimą ir partnerystę, jaunimo įsitraukimą į bendruomenių veiklą, stiprinant jų tarpusavio ryšius, plėtojant geros patirties sklaidą, propaguojant bendruomeninio judėjimo iniciatyvas šalyje, tuo pačiu siekiant ir Europos žaliojo kurso tikslo „Didinti žmonių gerovę“.

Sąskrydžio metu vyko Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos veiklos viešinimo akcija, kurios metu buvo pristatyta LKBS veikla, per 21 metus nuveikti darbai, indėlis į kaimo bendruomeninių organizacijų plėtrą. Šiai akcijai finansavimą skyrė Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerija NVO fondas (valstybės biudžeto lėšos) pagal projektą „LKBS institucinių gebėjimų stiprinimas 2023 m.“ (projekto kodas NVOK06101), kurio tikslas – stiprinti Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos institucinius gebėjimus siekiant užtikrinti organizacijos veiklos tvarumą. Sąskrydžio metu vykusioje akcijoje visuomenei buvo pristatyta ne tik  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjungos įgyvendinama veikla bei nuveikti darbai, bet jos narių ir kitų Lietuvos kaimo bendruomenių veikla. Pasidalinta veiklos vykdymo, veiklos plėtros, projektų įgyvendinimo gerąja/blogąja patirtimi, teikiamų viešųjų paslaugų plėtros galimybėmis bei jų kokybės gerinimu.

Veiklos viešinimas yra vienas iš būdų didinti valstybės institucijų bei visuomenės pasitikėjimą ne tik pačia Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga, bet ir visomis Lietuvos kaimo bendruomeninėmis organizacijomis, tuo pačiu pritraukiant naujų savanorių, naujų rėmėjų ir finansavimo šaltinių, kurie padėtų užtikrinti veiklų tęstinumą bei finansinį tvarumą. Džiaugiamės, kad šioje akcijoje sudalyvavo dauguma sąskrydžio dalyvių, tačiau nėra galimybės suskaičiuoti kiek šiame renginyje dalyvavo lankytojų, nes renginys buvo atviras visuomenei (lankytojai registruojami nebuvo, tik dalyviai).

 
 
 
 
Dėkojame už bendrystę, už šypsenas, už gerą nuotaiką ir Jūsų širdžių šilumą!
Dėkojame už nuostabų savaitgalį kartu!
 
 
Už suteiktą galimybę susitikti tradiciniame Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydyje!!!
 
Dėkojame Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija už Nacionalinę paramą kaimo bendruomenių veiklai 
 
ir
 
╧╟M Logotipas LT2

Daugiau informacijos ir renginio akimirkų galite rasti: https://www.facebook.com/LKBSajunga/