Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta paraiškų vertinimo komisija paskirstė lėšas bendruomeninių organizacijų projektams. Bendruomeninių organizacijų projektams lėšos skiriamos siekiant įgyvendinti Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pilotinį modelį „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“.

Eil.

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Skiriama valstybės biudžeto lėšų suma, Eur

1.

Asociacija „Lieporių bendruomenės centras“

Per stiprią bendruomenę į pilietinę visuomenę

5 781,00

2.

Zoknių bendruomenė 

Veikiam 2022 

5 993,00

3.

Šiaulių miesto Gytarių bendruomenė

Gytarių bendruomenė – bendrystės sala

5 999,00

4.

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė

Rėkyvos burės informuoja

5 850,00

5.

Asociacija “Šiaulių bendruomenė”

ŠILUMA IŠ MŪSŲ RANKŲ-2022

5 910,00

6.

Medelyno bendruomenė „VIJOLĖ“ 

KARTŲ KAIMINYSTĖ

4 572,00

7.

Rėkyvos seniūnijos bendruomenė „Vyturiai“

Rėkyvos seniūnijos bendruomenės „Vyturiai“ veiklos stiprinimas

4 890,00

Iš viso:

38 995,00

Šiuo metu vyksta papildomo kvietimo paraiškų ekspertinis vertinimas. 

 

Priemonės konsultanto informacija