Skelbiame Alytaus miesto savivaldybės antro kvietimo finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-05-10 bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžio protokolu Nr. KPPt-210, skelbiame Alytaus miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkisPrašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2024-234

VšĮ „Pokyčių ambasada“

Liečiu, jaučiu, ramu

115,05850,00

5200,00

2.BO-P-2024-240VšĮ Alytaus apskrities vyrų krizių centrasPadėk savo vaikui išeiti iš priklausomybių rato111,54217,824217,82
3.BO-P-2024-241Visuomeninė organizacija Alytaus miesto moterų krizių centrasPadėk sau ir kitiems <…>109,54995,004995,00
4.BO-P-2024-236Neįgaliųjų ir jų tėvų bei globėjų asociacija MIRABILIAAsociacijos MIRABILIA socialinio verslo modelio sukūrimas107,05640,005640,00 (tačiau lėšų užtenka tik 5422,68)
                                                               VISO: 19835,50

 

Primename tolimesnę eiga:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

 

Priemonės konsultanto informacija