Skelbiame Alytaus miesto savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-03-22 bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžio protokolu Nr. KPPt-129, skelbiame Alytaus miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkisPrašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2024-211

„I Alytus“

Pirmojo Alytaus Bendruomenės stiprinimas 2024 m.

100,55790,00

4490,00

2.BO-2024-85Alytaus senamiesčio bendruomenėSenamiestis – Alytaus širdis82,04900,004660,00
3. BO-2024-122Putinų bendruomenės asociacijaBendruomeninės iniciatyvos 2024 metais79,06000,004985,50
                                                               VISO: 14135,50

 

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr. Paraiškos numeris

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašoma suma, EURBalų vidurkis

Priežastis

1.BO-2024-121

Asociacija „Aliten“

Alytuj kurti gera

5949,0026,5

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

 

Primename tolimesnę eiga:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

 

Paskelbtas antrasis kvietimas teikti paraiškas Alytaus miesto savivaldybėje  – ČIA

 

Priemonės konsultanto informacija