Skelbiame Elektrėnų savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-04-04 bendruomenių organizacijų tarybos posėdžio protokolu Nr. 03L-33 skelbiame Elektrėnų savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkisPrašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2024-171

Bendruomenė „Aktėvystė“

Galia bendrystėje

105,03462,66

3462,66

2. BO-2024-61Gilučių bendruomenėBendrystė veža II100,03433,853433,85
3.BO-2024-92Kloninių Mijaugonių bendruomenėAtraskime save bendruomenėje91,52200,002200,00
4.BO-2024-94Elektrėnų bendruomenė Elektrėnų kraštasBendruomenės skatinimas sportuoti ir sveikatintis81,03492,971987,20
5.BO-2024-83Baltamiškio bendruomenėLietuvos pasienio istorija-mūsų krašto istorija77,53495,003495,00
6. BO-2024-62Žebertonių bendruomenėAktyvus kaimas74,03273,183273,18 (liko lėšų 3116,29)
                                                               VISO: 17695,00

 

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr. Paraiškos numeris

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašoma suma, EURBalų vidurkis

Priežastis

1.BO-2024-41

Alesninkų asociacija „Gyventi bendrystėje“

Vienybėje jėga

3360,6627,0

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2.BO-2024-129Kietaviškių bendruomenėKuriame ir tęsiame tradicijas3480,0026,0Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
3. BO-2024-103Kazokiškių bendruomenėĮžiebkime Kalėdas Kazokiškėse3500,0024,5Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

 

Primename tolimesnę eiga:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

 

Priemonės konsultanto informacija