Skelbiame Ignalinos rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei BO tarybos 2023.07.18 posėdžio protokolu Nr. KOM-29 , skelbiame Ignalinos rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2023-72

Vidiškių kaimo bendruomenė

Noriu-galiu-veikiu

4055,00

         VISO: 4055,00

NEFINANSUOJAMA (atkreipus dėmesį į vertintojų rekomendacijas – siūloma patikslinti paraiškаs ir teikti organizuojamam papildomam konkursui):

Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Priežastis 

1.

Ignalinos rajono Linkmenų kaimo bendruomenė

Linkmenų 650 metų jubiliejus

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2.Daugėliškio krašto bendruomenėŠv. Ona – duonos poniaAtlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
3.Ilgių bendruomenėILGIŲ BENRUOMENĖS ŠEIMŲ KLUBAI – MŪSŲ BENDRAVIMUIAtlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
4.Tverečiaus krašto bendruomenėBendrystė prie laužoAtlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Аtkreipiame dėmesį, kad Ignalinos rajono bendruomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas – ČIA

 

Primename, kad pareiškėjai turi turėti NVO žymą Registrų centre (RC) ir pateikę metines finansines ir veiklos ataskaitas už 2022 metus RC. Nesant veiklos ataskaitoms (kai yra pateiktos tik finansinės) – paraiška neatitiks formaliųjų kriterijų reikalavimų ir toliau vertinama nebus. Todėl iki paraiškų pateikimo termino – svarbu susitvarkyti atskaitomybės dokumentus tinkamai.

 

Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 1 d. (imtinai). 

 

Priemonės konsultanto informacija