Skelbiame Kaišiadorių rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-03-14 bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžio protokolu Nr. V7-328, skelbiame Kaišiadorių rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2024-109

Kaišiadorių miesto centro bendruomenė

Kaišiadorių miesto centro bendruomenei – 10 metų!

3000,00

3000,00

2.BO-2024-84Pravieniškės-I bendruomenės veiklos centras „Praviena“Pravieniškių bendruomenės šventė 20243000,003000,00
3.BO-2024-54Darsūniškio bendruomenėAplinkos priežiūros įrankių įsigijimas2314,782314,78
4.BO-2024-180Kalvių bendruomenėTradiciškai – pasitik vasarą Kalviuose!2987,132987,13
5.BO-2024-124Anglininkų bendruomenėAtskirties mažinimas ir įtraukimas į bendruomenės gyvenimą2500,002200,00
6.BO-2024-13Karčiupio kaimo bendruomenė „Marių krantas“Tyrinėk ir pažink2997,132997,13
7.BO-2024-28Kaišiadorių senamiesčio bendruomenėDraugiška bendruomenė2889,28

2864,71

(lėšų užteko 2228,96) 

                                                               VISO:  18728,00

 

Primename tolimesnę eiga:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

 

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

 

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

 

Priemonės konsultanto informacija

 

Priemonės konsultanto informacija