Skelbiame Kaišiadorių rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei NVO tarybos 2023.07.12 posėdžio protokolu Nr. V7-781, skelbiame Kaišiadorių rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą: 

 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2023-85

Anglininkų bendruomenė

Aplinkos kokybės gerinimas Anglininkų bendruomenėje

3000,00

2. BO-2023-164Pravieniškės-I bendruomenės veiklos centras „Praviena“Pravieniškių bendruomenei „Praviena“ – 20 m.3000,00
                                                                            VISO: 6000,00

NEFINANSUOJAMA (atkreipus dėmesį į vertintojų rekomendacijas – siūloma patikslinti paraiškаs ir teikti organizuojamam papildomam konkursui):

Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Priežastis 

1.

Stasiūnų bendruomenė

Stasiūnų bendruomenės ir kaimo gyventojų sutelktumo, bendruomeniškumo gerinimas

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2.Karčiupio bendruomenėPažink savo šalįAtlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
3.Kaišiadorių miesto centro bendruomenėAktyvūs ir gražėjantys KaišiadorysAtlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
4.Dovainonių bendruomenėTelkiam ir auginam Dovainonių bendruomenęAtlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
5.Karčiupio kaimo bendruomene „Marių krantas“Iš praeities į šiandienAtlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
6.Kaimo bendruomenė „Pakertai“Aktyvadienis PakertuoseAtlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Аtkreipiame dėmesį, kad Kaišiadorių rajono bendruomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas – ČIA.

 

 

Primename, kad pareiškėjai turi turėti NVO žymą Registrų centre (RC) ir pateikę metines finansines ir veiklos ataskaitas už 2022 metus RC. Nesant veiklos ataskaitoms (kai yra pateiktos tik finansinės) – paraiška neatitiks formaliųjų kriterijų reikalavimų ir toliau vertinama nebus. Todėl iki paraiškų pateikimo termino – svarbu susitvarkyti atskaitomybės dokumentus tinkamai.

 

 

Paraiškos priimamos iki liepos 26 d. (imtinai). 

 

 

Priemonės konsultanto informacija