Skelbiame Kauno miesto savivaldybės papildomo kvietimo finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2023-08-31 bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžio protokolu, skelbiame Kauno miesto savivaldybėje papildomo kvietimo finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2023-267

Onkologinėmis ligomis sergančiųjų moterų draugija „Eivena“

Kokybiškas gyvenimas su pagalba ir naujomis žiniomis

10635,00

2.BO-P-2023-270Viešoji įstaiga „Moterų erdvės“Upių bendruomenės stiprinimas11356,88
3.BO-P-2023-259Asociacija „Santarvės bendruomenė“Bendruomeninės veiklos stiprina ir jungia mus!10384,47
    VISO: 32376,35

 

REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40 p.):

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2023-272

Labdaros ir paramos fondas „Gyvenimo vartai“

Žaliakalnio bendruomenės stiprinimas

14313,50

2.BO-P-2023-277Žaliakalnio bendruomenės centras „Spindulys“Žaliakalnio bendruomenės savarankiškumo ir įsitraukimo stiprinimas20000,00
3.BO-P-2023-264VšĮ Užimtumo centrasSenjorų laisvalaikio klubas20000,00
4.BO-P-2023-223Kauno Panemunės bendruomenėPanemunė ateities iššūkiuose17398,90
5.BO-P-2023-268VšĮ AlternatyviaiTVARUS – ATVIRAS – KINO – KIEMAS9210,00
6. BO-P-2023-266Kauno moters užimtumo informacijos centrasStipri bendruomenė – darni visuomenė16921,27
7. BO-P-2023-273Lietuvos skautijaSkautAUK16119,36
8. BO-P-2023-240Romainių bendruomenės centrasBENDRAVIMAS SKATINA TOBULĖTI11651,00

 

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Priežastis

1.

Kauno Sargėnų ir Vytėnų bendruomenės centras

Bendrystės keliu į stiprią bendruomenę

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2. Asociacija „Vaišvydava“Vaišvydavos „Laiminančio Kristaus“ paminklo aplinkumos pritaikymas bendruomenės poreikiamsAtlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

 

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija