Skelbiame Kėdainių rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-03-22 nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžio protokolu Nr. NVO1-3, skelbiame Kėdainių rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkisPrašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2024-142

Juodkaimių bendruomenės centras

Juodkaimių bendruomenės centro socialinio verslo kūrimas ir plėtra

106,004000,00

4000,00

2.BO-2024-108Visuomeninė organizacija Kalnaberžės bendruomenėSusiEikim, veikim, bendrAukim!102,03980,003980,00
3. BO-2024-212Nociūnų bendruomenės centrasNociūnų bendruomenės gyventojų aktyvumo skatinimas101,53115,003115,00
4.BO-2024-170Krakių bendruomenės centrasVerslumo plėtra inovatyviomis priemonėmis Krakių bendruomenėje101,004000,394000,00
5. BO-2024-175Lančiūnavos bendruomenės centrasGyvenkime sveikiau90,53422,003422,00
6. BO-2024-155Labūnavos bendruomenės centrasKaimo turizmo paslaugų plėtra Labūnavoje86,04000,004000,00
7. BO-2024-165Pagirių bendruomenės centrasTaip kuriama bendrystė84,53364,303364,00
8.BO-2024-151Sangailų kaimo bendruomenėSangailų kaimo istoriją kuriame kartu74,54000,003277,00
                                                               VISO: 29158,00

 

Primename tolimesnę eiga:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

 

Paskelbtas antrasis kvietimas teikti paraiškas Kėdainių rajono savivaldybėje  – ČIA

 

Priemonės konsultanto informacija