Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei BO tarybos 2023.07.24 posėdžio protokolu, skelbiame Klaipėdos miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2023-22

Asociacija „Vėtrungės bendruomenė“

Vėtrungės bendruomenė – kelrodis į draugystę

16177,95

2.BO-2023-67Paupių bendruomenėATEITĮ KURIAME PATYS19394,20
3.BO-2023-87Dangės bendruomenėVISI KARTU MES GALIME DAUGIAU19995,99
4.BO-2023-129Gyvenamųjų namų savininkų bendruomenė “Dienovidis”Auginkime tvarią, žalią Lietuvą kartu18524,55
5.BO-2023-163Pirmosios Melnragės bendruomenėTarpbendruomeninių sporto varžybų , vasaros pabaigtuvių ir Kalėdų šventės organizavimas9972,71
6.BO-2023-188Bomelio Vitės bendruomenėBendruomeniškumo skatinimas Bomelio Vitės rajone18190,00
                                                                       VISO: 102255,40

 

NEFINANSUOJAMA :

Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Priežastis 

1.

Draugystės bendruomenė

Paruošk savo dviratį sezonui

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2.„Eglės“ seniūnaitijos bendruomenė„Eglės“ bendruomenė naujų sprendimų, paieškų iniciatorėAtlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti. Аtkreipus dėmesį į vertintojų rekomendacijas – siūloma patikslinti paraišką ir teikti organizuojamam papildomam konkursui. 

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

Аtkreipiame dėmesį, kad Klaipėdos miesto bendruomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas – ČIA

 

Primename, kad pareiškėjai turi turėti NVO žymą Registrų centre (RC) ir pateikę metines finansines ir veiklos ataskaitas už 2022 metus RC. Nesant veiklos ataskaitoms (kai yra pateiktos tik finansinės) – paraiška neatitiks formaliųjų kriterijų reikalavimų ir toliau vertinama nebus. Todėl iki paraiškų pateikimo termino – svarbu susitvarkyti atskaitomybės dokumentus tinkamai.

 

Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 7 d. (imtinai). 

 

Priemonės konsultanto informacija