Skelbiame Klaipėdos miesto savivaldybės papildomo kvietimo finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2023-08-31 bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžio protokolu, skelbiame Klaipėdos miesto savivaldybėje papildomo kvietimo finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2023-288

Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos Caritas

Jaunieji karitiečiai

5292,80
2.VšĮ „Liberi“Pokyčiai ateičiaiUpių bendruomenės stiprinimas2279,80
     VISO: 7572,60

 

REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40 p.):

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2023-293

Klaipėdos jaunimo organizacijų asociacija „Apskritasis stalas“

Kartu tvirčiau

5800,00

 

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Priežastis

1.

Edukacinis-kultūrinis centras „Metidė“

Klaipėdos bendruomenės stiprinimas

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija