Skelbiame Panevėžio miesto savivaldybės antro kvietimo finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-05-20 BO tarybos posėdžio protokolu Nr. BOT-4, skelbiame Panevėžio miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkisPrašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2024-269

Labdaros ir paramos fondas „Nauja viltis“

Vilties bendruomenė: nuo imigracijos iki integracijos

102,56978,00

6978,00

2.BO-P-2024-266Pušaloto mikrorajono bendruomenėStiprūs kartu100,56974,026974,02
3.BO-P-2024-272Panevėžio bendruomenė „Senamiestietis“Pažink savo miestą iš Nevėžio vingio87,07000,007000,00
4.BO-P-2024-270Panevėžio autizmo asociacija „Lietaus vaikai“Autistiškų jaunuolių darbinių įgūdžių lavinimo mokymai85,05705,005705,00 (tačiau lėšų užtenka tik 4619,13)
                                                               VISO: 25571,15

 

REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40 p.):

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkisPrašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2024-260

Panevėžio šeimos

Panevėžio miesto šeimų bendruomeninės veiklos vystymas

78,54950,00

4253,33

2.BO-P-2024-267Panevėžio krašto žmonių su negalia sąjungaMus stiprina bendrystė73,03237,103237,10

 

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr. Paraiškos numeris

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašoma suma, EURBalų vidurkis

Priežastis

1.BO-P-2024-265

Pensininkų bendrija „Panevėžio bočiai“

Dainos – senjorų stiprybė

4931,8928,5 

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2. BO-P-2024-268Rožyno bendruomenėM.E.D.I.S. – Mokslo Eklektikos* Dėka Imliai Studijuoju6780,0026,5Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

Primename tolimesnę eiga:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

 

Priemonės konsultanto informacija