Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2023.08.23 BO tarybos posėdžio protokolu, skelbiame Panevėžio miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2023-285

Panevėžio jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

Su bendruomene visada!

7000,00

2.BO-P-2023-250Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių bendruomenėBendruomeniškumo medis. 20237000,00
3.BO-P-2023-279Pensininkų bendrija „Panevėžio bočiai“Senjorų autorinės dainos4577,60
    VISO: 18577,60

 

REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40 p.):

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2023-220

Panevėžio trečiojo amžiaus universitetas

Bendro tikslo siekime kartu (tęstinis projektas-ketvirtieji mokymosi metai)

3568,00

2.BO-P-2023-275Panevėžio šeimosPanevėžio miesto šeimų bendruomeninės veiklos vystymas4948,00
3.BO-P-2023-286Panevėžio autizmo asociacija „Lietaus vaikai“Finansinio tvarumo stiprinimas per socialinių dirbtuvių ir aukojimą skatinančias iniciatyvas5165,64
4. BO-P-2023-265Pušaloto mikrorajono bendruomenė„STIPRŪS KARTU“4000,00
5. BO-P-2023-284Viešoji įstaiga „Dailusis ornamentas“Kūrybingas laisvalaikis – socialinei atskirčiai mažinti                                                   2400,00
6. BO-P-2023-280PANEVĖŽIO KLUBAS „DVIRAČIAI“Judesyje – sveikata ir bendrystė3595,16
7. BO-P-2023-287Panevėžio bendruomenė „Senamiestietis“Pažink savo miestą iš Nevėžio vingio6980,00

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija