Skelbiame Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-04-11 bendruomenių organizacijų tarybos posėdžio protokolu Nr. BOT-2,  skelbiame Panevėžio miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkisPrašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2024-161

Šaltiniečių bendruomenė

Žmonės sutverti bendrauti

106,57000,00

6185,00

2. BO-2024-118Liekupio bendruomenėSKLEISKIME GYVENIMO GROŽĮ103,57000,006501,00
3.BO-2024-126Panevėžio miesto Stetiškių bendruomenėLabas, stetiškieti!98,57000,006900,00
4.BO-2024-70Panevėžio miesto Aukštaičių-Žemaičių bendruomenėBendruomeniškumo medis. 202493,06998,076630,07
5.BO-2024-74Vietos bendruomenė „Už upės“Nė viena akimirka tenepraeina veltui90,56999,906029,78
                                                               VISO: 32245,85

 

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr. Paraiškos numeris

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašoma suma, EURBalų vidurkis

Priežastis

1.BO-2024-162

Panevėžio bendruomenė „Senamiestietis“

Pažink savo miestą iš Nevėžio vingio

7000,0029,0

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2. BO-2024-67Pušaloto mikrorajono bendruomenėStiprūs kartu6005,4727,0Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

Primename tolimesnę eiga:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

 

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

 

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

 

!!! Paskelbtas antrasis kvietimas teikti paraiškas Panevėžio miesto savivaldybėje  – ČIA

 

 

Priemonės konsultanto informacija