Skelbiame Panevėžio miesto savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei BO tarybos 2023.07.18 posėdžio protokolu, skelbiame Panevėžio miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2023-91

Liekupio bendruomenė

Pažinkime gimtąjį kraštą

7000,00

2.BO-2023-176Panevėžio miesto Stetiškių bendruomenėBendruomeniškumo regeneracija kuriant kartų ryšį7000,00
3.BO-2023-29Šaltiniečių bendruomenėŽmonės sutverti bendrauti7000,00
4.BO-2023-17Marijonų mikrorajono bendruomenėSocialinių ryšių stiprinimas Marijonų mikrorajono vietos gyventojų bendruomenėje6993,00
5.BO-2023-58Vietos bendruomenė „Už upės“Kiekvieną dieną nugyvenkime kaip šventę6590,40
6.BO-2023-166Rūko gatvės bendruomenėRūkiečiai sportiški, vieningi bei nuolat augantys kaip bendruomenė ir asmenybės4995,00
                 VISO: 39578,40

 

NEFINANSUOJAMA (atkreipus dėmesį į vertintojų rekomendacijas – siūloma patikslinti paraiškаs ir teikti organizuojamam papildomam konkursui):

Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Priežastis 

1.

Panevėžio bendruomenė „Senamiestietis“

Pažink savo miestą iš Nevėžio vingio

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2.Pušaloto mikrorajono bendruomenėStiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėseAtlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Аtkreipiame dėmesį, kad Panevėžio miesto bendruomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas – ČIA

 

Primename, kad pareiškėjai turi turėti NVO žymą Registrų centre (RC) ir pateikę metines finansines ir veiklos ataskaitas už 2022 metus RC. Nesant veiklos ataskaitoms (kai yra pateiktos tik finansinės) – paraiška neatitiks formaliųjų kriterijų reikalavimų ir toliau vertinama nebus. Todėl iki paraiškų pateikimo termino – svarbu susitvarkyti atskaitomybės dokumentus tinkamai.

 

Paraiškos priimamos iki rugpjūčio 1 d. (imtinai). 

 

Priemonės konsultanto informacija