Skelbiame Šiaulių miesto savivaldybės antro kvietimo finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-05-16 bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžio protokolu, skelbiame Šiaulių miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkisPrašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2024-243

Šimšės bendruomenė

Tobulėjimui ribų nėra

115,58000,00

8000,00

2.BO-P-2024-235Zoknių bendruomenėVEIKIAM 202499,07999,775002,00
3.BO-P-2024-242Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijaSavanoriškos pagalbos misija82,58000,008000,00
4.BO-P-2024-233Klubas „Dainoriai“Stiprios bendrystės algoritmas78,07998,005219,00
5.BO-P-2024-239Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijaBendrystė jubiliejinėje Šiaulių gegužinėje75,04719,003517,00
                                                               VISO: 29738,00

 

REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40 p.):

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkisPrašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2024-237

Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“

Per stiprias bendruomenes į pilietinę visuomenę

66,58000,00

6496,92

 

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr. Paraiškos numeris

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašoma suma, EURBalų vidurkis

Priežastis

1.BO-P-2024-231

Asociacija „Bendrumo galia“

Bendradarbiavimo galia II

7000,0022,5 

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

 

Primename tolimesnę eiga:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

 

Priemonės konsultanto informacija