Skelbiame Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2023.08.23 BO tarybos posėdžio protokolu Nr. VT – 54 – (1.13), skelbiame Šiaulių miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2023-230

VšĮ „Mėlynas mėnulis“

Inovatyvių ir kokybiškų socialinių paslaugų plėtra Šiaulių mieste

7968,25

2.BO-P-2023-241VšĮ Ukrainiečių integracijos centras „Malva”Ukrainos senjorų įtrauktis į vietos bendruomenės gyvenimą7999,00
3.BO-P-2023-245Šiaulių apskrities bendruomenių konfederacijaŠiaulių apskrities bendruomenių konfederacija vietos bendruomenei7967,99
4. BO-P-2023-242Šimšės bendruomenėAugame ir tobulėjame7993,09
5. BO-P-2023-228VšĮ Motinos Teresės šeimų namaiMus stiprinanti bendrystė8000,00
   VISO: 39928,33

 

REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40 p.):

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2023-239

Šiaulių vyskupijos Caritas

Bendrystės kodas

7943,00

2.BO-P-2023-231Bendrija „Malūno parkas“Stipri ir vieninga Malūno parko bendruomenė II7204,65
3.BO-P-2023-213Medelyno gyvenamojo rajono bendruomenėStipri ir sveika Medelyno bendruomenė6708,97

 

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Priežastis

1.

Socialinės integracijos centras

Šiaulių miesto bendruomenių įgalinimas: veiklios ir aktyvios

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2. Šiaulių miesto savivaldybės gyventojų asociacija „Visuomeninės iniciatyvos“Per stiprias bendruomenes į pilietinę visuomenęAtlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
3.Šiaulių nevyriausybinių organizacijų konfederacijaŠypsenų grandinė: Dalyvavimas, Pagalba ir DžiaugsmasAtlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
4.Klubas „Dainoriai“Pietinio rajono bendrystėAtlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
5. Rėkyvos seniūnijos bendruomenė „Vyturiai“Rėkyvos seniūnijos bendruomenės ,,Vyturiai“ veiklos stiprinimas 2023Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija