Skelbiame Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-03-27 bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžio protokolu Nr. VT – 22 – (1.13), skelbiame Šiaulių miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkisPrašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2024-11

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė

Rėkyva – mūsų namai 2024

117,08000,00

8000,00

2.BO-2024-24Lieporių bendruomenės centrasSutelkta lieporiečių bendruomenė kartų bendrystei116,08000,008000,00
3.BO-2024-169Šiaulių bendruomenėŠiluma iš mūsų rankų 2024107,58000,007723,00
4.BO-2024-42Medelyno gyvenamojo rajono bendruomenėStipri ir sveika Medelyno bendruomenė106,08000,008000,00
5.BO-2024-46Gytarių bendruomenėGytariai – atviri bendrystei104,57999,037999,00
6.BO-2024-37Rėkyvos seniūnijos bendruomenė „Vyturiai“Knyga-tiltas į žinias ir bendravimą86,07150,007150,00
                                                               VISO: 46872,00

Primename tolimesnę eiga:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

 

Paskelbtas antrasis kvietimas teikti paraiškas Šiaulių miesto savivaldybėje  – ČIA

 

Priemonės konsultanto informacija