Skelbiame Šiaulių miesto savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei BO tarybos 2023.07.14 posėdžio protokolu Nr.  VT – 45 – (1.13), skelbiame Šiaulių miesto savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2023-4

Rėkyvos gyvenvietės bendruomenė

Rėkyva – mūsų namai

8000,00

2.BO-2023-16Gytarių bendruomenėVienijanti bendrystė Gytariuose7989,00
3.BO-2023-32Šiaulių bendruomenėŠiluma iš mūsų rankų 20238000,00
4.BO-2023-79Lieporių bendruomenes centrasLieporiečių bendrystės tiltai7998,00
    VISO: 31987,00

 

NEFINANSUOJAMA (atkreipus dėmesį į vertintojų rekomendacijas – siūloma patikslinti paraiškаs ir teikti organizuojamam papildomam konkursui):

Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Priežastis 

1.

Šimšės bendruomenė

Stiprūs kartu

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Аtkreipiame dėmesį, kad Šiaulių miesto bendruomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas – ČIA

 

Primename, kad pareiškėjai turi turėti NVO žymą Registrų centre (RC) ir pateikę metines finansines ir veiklos ataskaitas už 2022 metus RC. Nesant veiklos ataskaitoms (kai yra pateiktos tik finansinės) – paraiška neatitiks formaliųjų kriterijų reikalavimų ir toliau vertinama nebus. Todėl iki paraiškų pateikimo termino – svarbu susitvarkyti atskaitomybės dokumentus tinkamai.

 

Paraiškos priimamos iki liepos 26 d. (imtinai). 

 

 

Priemonės konsultanto informacija