Skelbiame Šiaulių rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-04-11 bendruomenių organizacijų tarybos posėdžio protokolu Nr. KO-69 (3.48Е) skelbiame Šiaulių rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkisPrašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2024-38

Asociacija „Micaičių bendruomenė“

Micaičiai švenčia 2024

117,55000,00

5000,00

2. BO-2024-105Kuršėnų „Pavenčių bendruomenė“Dvidešimt kūrybingų ir sportiškų bendrystės metų108,04986,004986,00
3.BO-2024-157Asociacija „Šakynos bendruomenė“Vieningais žingsniais susitelkimo vardan102,54965,324965,32
4.BO-2024-189Asociacija „Naisių bendruomenė“Per patirtį į sėkmę102,03980,003980,00
5.BO-2024-174Drąsučių bendruomenėSPORTAS 2024101,04347,244347,24
6. BO-2024-145Sutkūnų bendruomenėVASAROS „VAIBAS“ SUTKŪNUOSE97,54000,004000,00
                                                               VISO: 27278,56

 

REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40 p.):

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkisPrašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2024-154

VO „Meškuičių bendruomenė“

Bendraudami augame

88,53454,36

3454,36

2. BO-2024-160Asociacija „Deksnės bendruomenė“Pažinkim vienas kitą per sportą ir bendrystę – 202388,04996,574996,57
3.BO-2024-164Ginkūnų bendruomenėGinkūnai eina77,54996,874816,87
4. BO-2024-139Voveriškių bendruomenėVoveriškių teritorijos aplinkos tvarkymo žingsniai74,54995,194995,19

 

Primename tolimesnę eiga:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

 

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

 

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

 

Priemonės konsultanto informacija