Skelbiame Šiaulių rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei NVO tarybos 2023.07.07 posėdžio protokolu Nr. KO111 (3.48Е), skelbiame Šiaulių rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą: 

 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2023-101

VO „Kužių bendruomenė“

Žaliosios aikštelės erdvių sutvarkymas

5000,00

2. BO-2023-112Asociacija „Micaičių bendruomenė“Micaičiai švenčia5000,00
3.BO-2023-114Asociacija „Šakynos bendruomenė“Šviečianti ir tausojanti Šakynos bendruomenės laisvalaikio erdvė4598,00
4.BO-2023-116Sutkūnų bendruomenėDABAR GERIAUSI MŪSŲ VAKARAI4999,28
                                                                            VISO: 19527,28

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

Primename, kad tos organizacijos, kurios vertinimo pirmame etape neatitiko formaliųjų/ administracinių kriterijų, gali konsultuotis su Priemonės konsultanto ekspertais dėl NVO žymos gavimo Registrų centre ir metinių finansinių ir veiklos ataskaitų tinkamo, t.y. įstatymų nustatyta tvarka, pateikimo Registrų centrui.  

 

Taip pat atkreipiame dėmesį, kad Šiaulių rajono bendruomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas – ČIA.

Paraiškos priimamos iki liepos 17 d. (imtinai). 

 

Priemonės konsultanto informacija