Skelbiame Švenčionių rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei NVO tarybos 2023.07.13 posėdžio protokolu Nr. (3.1 E) O-125, skelbiame Švenčionių rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą: 

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2023-117

Svirkų kaimo bendruomenė „Svirkų centras“

Stiprūs kartu

2629,00

2.BO-2023-154Bendruomenė „Miško uostas“Medžio dirbtuvės ir paukščių stebėjimas su Caritas vaikų dienos centro „Šypsenėlė“ vaikais2852,92
3.BO-2023-161Pavoverės kaimo bendruomenė ,,Žadintuvas“Kurkime ir veikime Kartu!3000,00
4.BO-2023-152Strūnaičio kaimo bendruomenė „Merkūna“Švęskime ir būkime kartu2907,11
                VISO: 11389,03

NEFINANSUOJAMA (atkreipus dėmesį į vertintojų rekomendacijas – siūloma patikslinti paraiškаs ir teikti organizuojamam papildomam konkursui):

Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Priežastis 

1.

Ziboliškės kaimo bendruomenė

Harmoningas kaimas prasideda sodyboje

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2.Zadvarninkų kaimo bendruomenė „Uždvaris“Pažintinė–edukacinė išvyka Panemunės keliuAtlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

 

Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Аtkreipiame dėmesį, kad Švenčionių rajono bendruomeninėms ir nevyriausybinėms organizacijoms paskelbtas papildomas kvietimas teikti paraiškas – ČIA.

 

Primename, kad pareiškėjai turi turėti NVO žymą Registrų centre (RC) ir pateikę metines finansines ir veiklos ataskaitas už 2022 metus RC. Nesant veiklos ataskaitoms (kai yra pateiktos tik finansinės) – paraiška neatitiks formaliųjų kriterijų reikalavimų ir toliau vertinama nebus. Todėl iki paraiškų pateikimo termino – svarbu susitvarkyti atskaitomybės dokumentus tinkamai.

 

Paraiškos priimamos iki liepos 20 d. (imtinai). 

 

Priemonės konsultanto informacija