Skelbiame Tauragės rajono savivaldybės antro kvietimo finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-05-15 NVO tarybos posėdžio protokolu, skelbiame Tauragės rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkisPrašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2024-256

Gaurės bendruomenė „Gaurkiemis“

Bendruomenės ,,Gaurkiemis” narių tarpusavio santykių gerinimas, sveikos gyvensenos ir bendruomeniškumo skatinimas

104,02946,00

2746,00

2.BO-P-2024-251Juodpetrių kaimo bendruomenėŽenkime kartu bendrystės keliu101,53128,003000,00
3.BO-P-2024-221Dacijonų kaimo bendruomenėKartu sportuokime, kurkime, švęskime Kalėdas Dacijonuose100,02979,992979,99
4.BO-P-2024-249Kaimo bendruomenė „Kunigiškietis“Sportuojame – nesustojame90,05250,633000,00
5.BO-P-2024-254Bendruomenė „Skaudvilės kraštas“Skaudvilės šventė-mugė88,53000,003000,00
6.BO-P-2024-245Kaimo bendruomenė „Galmena“Renginys “Šypsausi savo kaimui“87,53000,003000,00
7.BO-P-2024-253Batakių kaimo bendruomenės „Aukaja“Teminis renginys „Ona duonos ponia“86,03000,002857,50
8.BO-P-2024-257Aukštupių kaimo bendruomenė „Aukštadabrupis“Kai pakvimpa žolynais ir medumi86,03000,002857,50
                                                               VISO: 23441,00

 

REZERVINIŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40 p.):

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkisPrašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-P-2024-246

Tauragės miesto bendruomenė „Tauragės Jovarai“

Geroji patirtis Lietuvos bendruomenėse ir jos pritaikymas

72,53000,00

1000,00

2.BO-P-2024-248Visbarų kaimo bendruomenė „Veringa“Patirties ir idėjų pasisėmimas bei pritaikymas71,53000,00800,00
3.BO-P-2024-258Bendruomenė „Vaitimėnų šilas“Bendruomeninių ryšių stiprinimas71,53000,002000,00

 

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr. Paraiškos numeris

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašoma suma, EURBalų vidurkis

Priežastis

1.BO-P-2024-244

Dauglaukio bendruomenė „Gimtinė“

Bendruomenių bendravimo ir bendradarbiavimo stiprinimas

2862,0027,0 

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2. BO-P-2024-255Pilaitės bendruomenės centrasMokomasis vizitas į Kėdainius3000,0027,0Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
3.BO-P-2024-247Tauragės miesto bendruomenė „Tarailių ratas“VASAROS PALYDOS 20243000,0025,5Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
4.BO-P-2024-252Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“Keliaukime katu bendruomeniškumo, gerosios patities sklaidos keliu2940,0025,0Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
5. BO-P-2024-250Stragutės kaimo bendruomenėGerosios patirties pasisėmimo vizitas „Pažintis su Zanavykais“3000,0023,0Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

Primename tolimesnę eiga:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

 

Priemonės konsultanto informacija