Skelbiame Tauragės rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-03-27 nevyriausybinių organizacijų tarybos posėdžio protokolu Nr. 22-77, skelbiame Tauragės rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkisPrašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2024-21

Kaimo bendruomenė „Mažonų rytas“

Bendrystės tiltas

101,003000,00

3000,00

                                                               VISO: 3000,00

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr. Paraiškos numeris

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašoma suma, EURBalų vidurkis

Priežastis

1.BO-2024-202

Kaimo bendruomenė „Kunigiškietis“

Sportuojame – nesustojame

3000,0028,5

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2.BO-2024-40Batakių kaimo bendruoemenė „Aukaja“Teminis renginys „Ona duonos ponia“3000,0028,5Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
3.BO-2024-100Pilaitės bendruomenės centrasMokomasis vizitas į Kėdainius3000,0028,0Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
4.BO-2024-102Bendruomenė „Skaudvilės kraštas“Skaudvilės šventė-mugė3000,0028,0Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
5.BO-2024-27Kaimo bendruomenė „Galmena“Teminis renginys “Šypsausi savo kaimui“3000,0028,0Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
6.BO-2024-48Pagramančio bendruomenės centras „Gramančia“Keliaukime katu bendruomeniškumo, gerosios patities sklaidos keliu2950,0026,5Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
7.BO-2024-89Aukštupių kaimo bendruomenė „Aukštadabrupis“Kai pakvimpa žolynais ir medumi3000,0026,5Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
8.BO-2024-76Bendruomenė „Vaitimėnų šilas“Mokomasis vizitas į Šiaulius3000,0026,0Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
9.BO-2024-7Tauragės miesto bendruomenė „Tauragės Jovarai“Mokomasis vizitas „Į svečius pas suvalkiečius“3000,0025,0Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
10.BO-2024-98Visbarų kaimo bendruomenė „Veringa“Į svečius pas Telšius3000,0025,0Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

Primename tolimesnę eiga:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

Paskelbtas antrasis kvietimas teikti paraiškas Tauragės rajono savivaldybėje  – ČIA

Kviečiame organizacijas į nuotolinį susitikimą nuotolinei konsultacijai, kuri vyks balandžio 11 d. 16:00 val.

Susitikimo trukmė – 1 val.

PRISIJUNGIMO NUORODA 

Priemonės konsultanto informacija