Skelbiame Trakų rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-04-04 bendruomenių organizacijų tarybos posėdžio protokolu skelbiame Trakų rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkisPrašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2024-207

Senųjų Trakų bendruomenė

Stiprūs kartu

115,05000,00

5000,00

2. BO-2024-147Vaikštenių bendruomenėBendruomeninės veiklos skatinimas etnoarchitektūriniame Vaikštenių kaime 2024 m.111,54982,444982,44
3.BO-2024-182Paluknio bendruomenė „Dienmedis“Vaikų gynimo dienos šventė – „Už laimingą vaikystę!“108,04630,004630,00
4.BO-2024-123Trakų rajono Valų kaimo bendruomenės „Neris“Rasų šventė ant Stirnių piliakalnio94,04990,004990,00
5.BO-2024-195Asociacija „Žaizdrietis“Bendruomeniniai renginiai: Saugūs, kūrybingi, žingeidūs73,51960,51960,51
                                                               VISO: 20562,95

 

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr. Paraiškos numeris

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašoma suma, EURBalų vidurkis

Priežastis

1.BO-2024-6

Lieponių kaimo bendruomenė „Karaliaus salos“

Bendravimo, kūrybos ir sielos šventė

2332,0027,0

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

2.BO-2024-4Asociacija „Aukštadvario žiburiai“Bendruomeninės patirties paieška ir sklaida4998,0026,0Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.
3. BO-2024-110Bijūnų bendruomenėVisi kartu5000,0024,5Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

 

Primename tolimesnę eiga:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

 

Paskelbtas antrasis kvietimas teikti paraiškas Trakų rajono savivaldybėje  – ČIA

 

Priemonės konsultanto informacija