Skelbiame Zarasų rajono savivaldybės finansuojamas paraiškas

Vadovaujantis ekspertinio vertinimo rezultatais bei 2024-03-20 bendruomeninių organizacijų tarybos posėdžio protokolu Nr. (1.33)-NOT-2, skelbiame Zarasų rajono savivaldybėje finansuojamų paraiškų sąrašą:

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkisPrašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2024-209

Vasaknų bendruomenė

Tvarios mikro gastronomijos modelis

119,53000,00

3000,00

2.BO-2024-217Zarasų bendruomenėPozityvus socialinis „fonas“ – ZARASAI99,03000,003000,00
3. BO-2024-12Smalvų bendruomenėViešojo naudojimo patalpų pritaikymas Smalvų bendruomenės poreikiams91,52800,002800,00
4. BO-2024-39Asociacija Turmanto bendruomenėTurmanto gyventojų socialinė gerovė89,53000,003000,00 (lėšų užtenka 1233,00)
                                                               VISO: 10033,00

 

REZERVINIS PROJEKTŲ SĄRAŠAS (Aprašo 40 p.):

Eil. Nr. 

Paraiškos Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Balų vidurkisPrašoma suma, EUR

Skiriama suma, EUR

1.

BO-2024-52

Dusetų seniūnijos ir parapijos bendruomenės santalka

Kurkime bendrystę savo erdvėje

85,53000,00

1500,00

2. BO-2024-143Baibių kaimo bendruomenėKurkime bendrystę savo erdvėje81,01590,321590,32
3.BO-2024-31Zarasų rajono Sadūnų kaimo bendruomenėViešo naudojimo patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams76,52359,882359,88

 

NEFINANSUOJAMŲ PROJEKTŲ SĄRAŠAS:

Eil. Nr. Paraiškos numeris

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Prašoma suma, EURBalų vidurkis

Priežastis

1.BO-2024-125

Zarasų rajono Suvieko kaimo bendruomenė

Socialinio verslo pradžia Suvieko kaime

2450,0026,5

Atlikus ekspertinį vertinimą, nustatyta, kad paraiška nesurinko minimalaus balų skaičiaus ir jos siūloma nefinansuoti.

 

Primename tolimesnę eiga:

FINANSAVIMO SUTARTIES PASIRAŠYMAS IR ATASKAITŲ TEIKIMAS. Savivaldybės administracija su pareiškėju sudaro valstybės biudžeto lėšų naudojimo sutartį, kiekvieną ketvirtį renka projektui įgyvendinti skirtų lėšų panaudojimo finansines ataskaitas, o po ataskaitinio pusmečio – veiklos ataskaitas.

 

PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS IR STEBĖSENA. Priemonės konsultantas (Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras,  Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga ir Lietuvos vietos bendruomenių organizacijų sąjunga) užtikrina mentorystę Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę ir administravimą, padėti juos viešinti ir rengti veiklos ataskaitas. Taip pat Priemonės konsultantas atlieka projektų monitoringą (planinę ir neplaninę veiklos įgyvendinimo stebėseną). Savivaldybė projektų kontrolę gali vykdyti veiklų įgyvendinimo metu ir po galutinės ataskaitos pateikimo.

 

INFORMAVIMAS IR KONSULTAVIMAS. Viso proceso metu vykdytojams konsultacijas ir informaciją telefonu ir (ar) elektroninėmis priemonėmis teikia Priemonės konsultantas.

 

Priemonės konsultanto informacija