2021 m. Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga įgyvendino projektą „LKBS veiklos ir finansinio tvarumo bei institucinių gebėjimų stiprinimas“.

Visų LKBS narių atstovų indėlis ir darbas organizacijoje yra savanoriškas ir neatlygintinas. Didžioji dalis narių atstovų LKBS veikloje yra ne trumpiau nei 15-19 metų, bet yra ir naujokų. Tiek senieji, tiek naujai atėjusieji kelia kompetencijų bei motyvacijos stokos problemą, kurią ir buvo siekiama spręsti šiuo projektu, organizuojant mokymus „Savanorystė bendruomeninėje veikloje. Kaip vėl norėti veikti? Kaip grįžti prie bendruomeninės veiklos esmės?“ (plačiau apie mokymus: https://lkbs.net/savanoryste-bendruomenineje-veikloje/). 

Tuo pačiu šis projektas prisidėjo:

  • prie kaimo bendruomenių partnerystės tinklo kūrimo bei plėtros,  efektyvesnės savanorių tinklaveikos, suteikė galimybę pasidalinti patirtimi bei idėjomis;
  • prie efektyvesnės bei patrauklesnės komunikacijos bei LKBS veiklų viešinimo;
  • prie LKBS dalyvavimo tarptautinių organizacijų veikloje, narių interesų atstovavimo nacionalinėse institucijose;
  • LKBS įgyvendinamų projektų finansavimo.

 

Projektas finansuotas LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Nevyriausybinių organizacijų fondo lėšomis (2021 metais).