You are currently viewing Šiaulių rajono savivaldybės patvirtinti finansuojami projektai

Šiaulių rajono savivaldybės patvirtinti finansuojami projektai

Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. A-1552 „Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo Šiaulių rajono savivaldybės seniūnijų teritorijų bendruomeninėms organizacijoms pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį“ patvirtinti finansuojami projektai:

Eil. Nr.  Organizacija               Projekto pavadinimas Suma (Eur)
1. Deksnės bendruomenė Pažinkim vienas kitą per sportą ir bendrystę 4998,72
2. Ginkūnų bendruomenė  ŽAIDŽIU NE VIENAS  5000,00
3. Sutkūnų bendruomenė IŠEIK Į LAUKĄ SU ŠEIMA 4307,39
4. Visuomeninė organizacija “Meškuičių bendruomenė” Rekreacinių erdvių atnaujinimas įtraukiant savanorišką veiklą 5000,00
5. Kairių bendruomenė Zubovų kelio ženklai 2204,70
6. Micaičių bendruomenė Micaičiai švenčia 2610,59
7. Visuomeninė organizacija „Raudėnų bendruomenė“ Kartą Raudėnuose… – nuo gyvenimo iki knygos, nuo knygos iki gyvenimo 4438,60
Iš viso: 28650,00

NEFINANSUOJAMA:

Nr. Organizacijos pavadinimas Projekto pavadinimas Priežastis                          
1. Asociacija „Dainų kaimo bendruomenė“ Infrastruktūros įrengimas Tautinių gatvėje Projektas nesurinko Konkurso apraše nustatyto minimalaus balų skaičiaus (Aprašo 28 p.).  
2. Gruzdžių krašto bendruomenė Gruzdžiuose gera gyventi visiems! Projektas nesurinko Konkurso apraše nustatyto minimalaus balų skaičiaus (Aprašo 28 p.).  
3.  Asociacija „Už švarų orą“ Už švarų orą ir bendrystę Projektas nesurinko Konkurso apraše nustatyto minimalaus balų skaičiaus (Aprašo 28 p.).  
4.  Asociacija „Beržynės kaimo bendruomenė“ Asociacijos „Beržynės kaimo bendruomenė“ sklypų sutvarkymas Atlikus formaliųjų kriterijų vertinimą, nustatyta, kad pateikta projekto paraiška neatitinka Konkurso apraše nurodytų pareiškėjams formaliųjų vertinimo kriterijų – Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras nei už 2021, nei už 2020 metus (Aprašo 19.6 p). 

Primename, kad Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, NVO žymos gavimas, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

Priemonės konsultanto informacija