Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. A-1552 „Dėl valstybės biudžeto lėšų skyrimo Šiaulių rajono savivaldybės seniūnijų teritorijų bendruomeninėms organizacijoms pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2022 metų veiksmų plano 1.1.6 priemonę „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“, įgyvendinant bandomąjį modelį“ patvirtinti finansuojami projektai:

Eil. Nr. 

Organizacija              

Projekto pavadinimas

Suma (Eur)

1.

Deksnės bendruomenė

Pažinkim vienas kitą per sportą ir bendrystę

4998,72

2.

Ginkūnų bendruomenė 

ŽAIDŽIU NE VIENAS 

5000,00

3.

Sutkūnų bendruomenė

IŠEIK Į LAUKĄ SU ŠEIMA

4307,39

4.

Visuomeninė organizacija “Meškuičių bendruomenė”

Rekreacinių erdvių atnaujinimas įtraukiant savanorišką veiklą

5000,00

5.

Kairių bendruomenė

Zubovų kelio ženklai

2204,70

6.

Micaičių bendruomenė

Micaičiai švenčia

2610,59

7.

Visuomeninė organizacija „Raudėnų bendruomenė“

Kartą Raudėnuose… – nuo gyvenimo iki knygos, nuo knygos iki gyvenimo

4438,60

Iš viso:

28650,00

 

NEFINANSUOJAMA:

Nr.

Organizacijos pavadinimas

Projekto pavadinimas

Priežastis                          

1.

Asociacija „Dainų kaimo bendruomenė“

Infrastruktūros įrengimas Tautinių gatvėje

Projektas nesurinko Konkurso apraše nustatyto minimalaus balų skaičiaus (Aprašo 28 p.).  

2.Gruzdžių krašto bendruomenėGruzdžiuose gera gyventi visiems!Projektas nesurinko Konkurso apraše nustatyto minimalaus balų skaičiaus (Aprašo 28 p.).  
3. Asociacija „Už švarų orą“Už švarų orą ir bendrystęProjektas nesurinko Konkurso apraše nustatyto minimalaus balų skaičiaus (Aprašo 28 p.).  
4. Asociacija „Beržynės kaimo bendruomenė“Asociacijos „Beržynės kaimo bendruomenė“ sklypų sutvarkymasAtlikus formaliųjų kriterijų vertinimą, nustatyta, kad pateikta projekto paraiška neatitinka Konkurso apraše nurodytų pareiškėjams formaliųjų vertinimo kriterijų – Pareiškėjas nėra pateikęs veiklos ataskaitų VĮ Registrų centras nei už 2021, nei už 2020 metus (Aprašo 19.6 p). 

 

Primename, kad Nevyriausybinių organizacijų informacijos ir paramos centras ir Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga mentoriaus Konkurse atrinktoms ir projektus vykdančioms bendruomeninėms organizacijoms, siekiant gerinti jų vykdomų projektų kokybę (projektinė dokumentacija, metinės veiklos ataskaitos, NVO žymos gavimas, kt.) ir padės viešinti įgyvendinamus projektus, rezultatus.

 

Priemonės konsultanto informacija