Projektas „Bendruomenių vaidmuo ir patirtys įgyvendinant KPP” finansuojamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Techninė pagalba“ veiklos srities „Lietuvos kaimo tinklas“ įgyvendinimo taisykles, skirtas renginių komunikacijos priemonėms.

2002 m. balandžio 4 d. įsikūrusi Lietuvos kaimo bendruomenių sąjunga siekia, kad Lietuvos kaimas būtų patraukli ir saugi vieta, su gera infrastruktūra, gyvybingais žemės ūkio, miškininkystės, žuvininkystes bei kitos veiklos sektoriais, su sveika aplinka, išsaugotu bei puoselėjamu kraštovaizdžiu, kad visi Lietuvos kaimo regionai būtų plėtojami tolygiai, derinant socialinę ir ekonominę politiką.

 

Įgyvendinant projektą:

– penkiose Lietuvos apskrityse bus organizuotos apskrito stalo diskusijos “ Stipri kaimo bendruomenė – pažangus kaimas“. Plačiau apie renginius: https://lkbs.net/diskusija-stipri-kaimo-bendruomene-pazangus-kaimas/

–  organizuota dviejų dienų konferencija „Lietuvos kaimo parlamentas (V-oji sesija)“, į kurį kviesti dalyviai iš visos Lietuvos ir Europos kaimiškųjų organizacijų. Plačiau apie renginį: https://lkbs.net/lietuvos-kaimo-parlamento-v-sesija-bendruomeniu-vaidmuo-ir-patirtys-igyvendinant-kpp/

– Kasmetinio – tradicinio Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydžio metu,  organizuota konferencija „Kaimo bendruomeninių organizacijų indėlis į regionų plėtrą“. Plačiau apie renginį: https://lkbs.net/lietuvos-kaimo-bendruomeniu-sajunga-sukviete-bendruomenes-i-tradicini-saskrydi-pajuryje/

– įgyvendintas renginys „Gerieji KPP pavyzdžių“ kuriame viešinti konkurso „Sumani bendruomenė – Pažangus kaimas“ būdu atrinkti geriausi, sėkmingiausi, inovatyviausi, originaliausi bei socialiai atsakingiausi kaimo bendruomeninių organizacijų, kitų kaime veikiančių NVO ar pelno nesiekiančių organizacijų įgyvendinti KPP priemonės LEADER programa projektai. Plačiau apie renginį: https://lkbs.net/gerieji-kpp-pavyzdziai-sumani-bendruomene-pazangus-kaimas/

 

Visos šios veiklos buvo suplanuotos siekiant nusimatytų projekto tikslų:

Pagrindinio tikslo – skatinti aktyvesnį kaimo žmonių, ypatingai naujų kaimo plėtros dalyvių, įsitraukimą į kaimo plėtros procesus bei dalyvavimą Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos įgyvendinime, užtikrinti keitimąsi patirtimi ir gerąja praktika, skatinti kaimo plėtros dalyvių bendradarbiavimą bei per informacijos sklaidos užtikrinimą, gerinti KPP vertinimą bei pateikti siūlymus dėl KPP įgyvendinimo tobulinimo.

Antrinio tikslo – inicijuoti “iš apačios į viršų“ paremtą regionų bei kaimo problemų sprendimą, atkreipti nacionalinės ir vietos valdžios dėmesį į gilėjančias kaimo vietovių ekonomines, infrastruktūros ir iš to kylančias socialines atskirties problemas bei atkreipti Europos Sąjungos valdžios institucijų dėmesį į Lietuvos kaimiškojo regiono problemas.