2022 m. birželio 10-12 d. Klaipėdos rajone, Karklėje, stovykloje „Žilvitis“ šurmuliavo kaimo bendruomenės, susirinkusios į Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydį iš įvairių Lietuvos kampelių. Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis 2022 m.“.

Projekto tikslas – minint Savanorystės ir Lietuvos jaunimo metus, skatinti Lietuvos kaimo bendruomeninių organizacijų (toliau – KBO) bendruomeniškumą, bendradarbiavimą ir partnerystę, jaunimo įsitraukimą į bendruomenių veiklą, stiprinant jų tarpusavio ryšius, plėtojant geros patirties sklaidą, propaguojant bendruomeninio judėjimo iniciatyvas šalyje, populiarinant sveiką gyvenseną, fizinį aktyvumą bei tradicijas.

Siekiant stiprinti bendruomeniškumą, bendradarbiavimą ir partnerystę tarp skirtingų šalies rajonų KBO nuo 2004 m. LKBS organizuoja kaimo bendruomenių sąskrydžius. Tai motyvacinis bendruomeninio judėjimo renginys, kuriame vystoma organizacijų tinklaveika, dalijamasi patirtimi, inicijuojami nauji bendri projektai. Sudaroma išskirtinė proga susitikti bendruomeniečiams ir juos palaikantiems asmenims iš įvairių Lietuvos rajonų, jo metu ne tik dirbama, diskutuojama, dalinamasi patirtimis, užmezgamos naujos pažintys, gimsta projektų idėjos, bet ir švenčiama. Dažnam bendruomenininkui šis pabuvimas kartu su bendraminčiais iš visos Lietuvos yra geriausiai praleistas laikas, suteikiantis motyvacijos tolimesnei savanoriškai bendruomeninei veiklai. Sąskrydis suvienija bendraminčius savanorius bei suteikia jiems galimybę pasidalinti veiklos aktualijomis ir idėjomis, šitaip skatinamas bendruomeniškumas.

Kaimo bendruomenių atstovai pasidalino idėjomis, įgijo naujų žinių, susipažino su kitų rajonų KBO veikla, atrado bendrų sąsajų partnerystei, bendradarbiavimui. Sustiprėjo bendruomeniškumas, o tradicinių amatų demonstravimas, edukacijos bei prekyba amatininkų, smulkių verslininkų bei bendruomeninių organizacijų gaminiais padėjo sąskrydžio dalyviams įvertinti verslų galimybes jų teritorijoje.

Jaunimo metų paminėjimas bei jaunimo įtraukimas į sąskrydžio organizavimą, tarpusavio diskusijos, diskusijos su kaimo bendruomenių lyderiais ir pažintis su kitų Lietuvos kaimų jaunimu bei sąskrydžio metu jaunimui skirtos veiklos (sportinės rungtys, sceniniai pasirodymai) paskatino jaunimą daugiau įsitraukti į kaimo bendruomenių veiklą, taip skatinant jų saviraišką ir suteikiant savirealizacijos galimybes prisidedant prie vykdomų projektų, veiklų, taip pat suteikiant galimybes inicijuoti naujas veiklas bei generuotų idėjas. Jaunimas paskatintas savanoriauti.

Renginį skyrę Savanorių metų paminėjimui, atkreipėme dėmesį į ilgametę savanorystę bei jos svarbą kaimo bendruomenių veikloje, diskusijų metu suformuluoti pasiūlymai dėl savanoriškos veiklos skatinimo programos bei priemonių, kurios padėtų pritraukti daugiau įvairaus amžiaus savanorių į bendruomeninę veiklą. Padėkota ilgamečiams KBO lyderiams – savanoriams.

Plačiau apie renginį: https://lkbs.net/lietuvos-kaimo-bendruomeniu-sajunga-sukviete-bendruomenes-i-tradicini-saskrydi-pajuryje/

Renginys organizuotas įgyvendinant projektą „Lietuvos kaimo bendruomenių sąskrydis 2022 m.“ finansuojamą pagal LR Žemės ūkio ministerijos 2022 metų Nacionalinės paramos kaimo bendruomenių veiklai teikimo taisykles.